1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Referenciáink

Kollégáink eddigi szakmai pályafutásuk során a következő cégeknél végeztek tanácsadói/rendszertervezői tevékenységet:


Tanácsadás & tervezés

Raktár, és termelés (intralogisztika)

Feladat: A teljes logisztikai rendszer lean típusú revideálása, KAIZEN megbeszéléseken keresztül a dolgozók szemléletmód-váltásának elősegítése, és a fejlesztésekbe való aktív bevonása. (kiemelt területek: göngyölegkezelő terület, marketing anyagokat tároló raktár, zárjegyezési folyamat, tehergépjármű megrakodási folyamat, hűtőgépszerviz, rakodólap menedzsment, termelés kiszolgálás szimulációs támogatása).

„A csapat teljesítménye, ambiciózus hozzáállása, együttműködési hajlandósága kiemelkedő volt, a projekt tagok egytől-egyig nagyon értékes munkát végeztek a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. számára.”

Nagy Zoltán
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Országos Logisztikai és Szerviz vezető

Feladat: A Teva Gyógyszergyár Zrt. országos logisztikai központ automata komissiózó rendszerének áru-utánpótlási folyamatainak fejlesztése, valamint a tárhely-átrendezési metodika megtervezése.

Feladat: Transzformátor tekercsek utalványozási időinek a tekercsparaméterek függvényében történő meghatározása, gépi idők valamint manuális mérési eredmények felhasználásával. A kialakított módszertan, illetve MS Excel alkalmazás dokumentálása, és oktatása a termelés tervezőknek.

Feladat: Utalványozási idő meghatározására felépített mérési és statisztikai kiértékelési know-how kifejlesztése a trafószekrény hegesztési folyamatai alapján.

Feladat: Komplex barnamezős raktártervezés, valamint a központi raktár költöztetésének teljeskörű menedzsmntje, és lebonyolítása.

Az új raktárbázisunk kialakítási projektje alatt az IdeaLog szakemberei mindvégig professzionális és szakmailag magas színvonalú szolgáltatást nyújtottak. Számunkra nagyon fontos volt, hogy a projekt minden lépéséről időben értesültünk, folyamatosan kommunikáltak a kollégákkal, irányították a folyamatokat, közösen át tudtunk beszélni minden egyes mérföldkövet mind feladatok mind pedig a költségek tekintetében. Igazi munkatársakká váltak a projekt alatt, akik nem csak kívülről nézték a folyamatokat hanem belülről is aktívan részt vettek a közösen megálmodott cél érdekében.

Kiss Gábor
KONE Felvonó Kft.
Regionális Gazdasági, és Beszerzési vezető

Feladat: A raktár elrendezési és anyagáramlási folyamatok, és technológiai opciók kidolgozása többszörös célfüggvény mentén úgy, mint maximális anyagáramlási hatékonyság, maximális tárolási kapacitás, minimális beruházási igény.

Feladat: A lean szemlélet- és gondolkodásmód váltás elindítása, valamint a központi, cross-docking rendszerű telephely logisztikai rendszerének lean típusú fejlesztése, illetve a veszteséget okozó folyamatelemek eliminálása.

Feladat: A központi cross-docking raktár költözéséhez kapcsolódó új logisztikai folyamatokhoz fűződő elrendezés és folyamattervezés.

„A munka, melyet a Lean-es kollegák elvégeztek, nagyban segítette az operációs folyamataink hatékonyságának növelését. Az elvek, melyeket megfogalmaztak, a napi gyakorlatba is könnyen áthelyezhetőek, így növelve a cégünk által nyújtott szolgáltatás színvonalát. A jövőben is számítunk munkájukra!”

Kis László
trans-o-flex Hungary Kft.
Logisztikai igazgató

Feladat: A Ghibli Kft., Siemens számára nyújtott, logisztikai folyamatainak helyzetrögzítését követően a rendszer szűk keresztmetszeteinek feltárása és számszerűsítése. Cél, hogy a Ghibli Kft. a Siemens JIT beszállítójává válhasson.

Feladat: Raktári operatív folyamatok, áruelrendezés-tervezés és tárolóhely-felhasználás fejlesztése, lean szemlélet elterjesztése.

Feladat: 100 kiválasztott termék közvetlen önköltségének számítására kialakított kalkulációs módszertan megtervezése, és elkészítése.

Feladat: Komplex italipari zöldmezős raktártervezés a közlekedési kapcsolatoktól, áruátvételi, tárolástechnológiai, tárhelyezési, komissiózási, expediálási folyamatokon át egészen a tehergépjármű megrakodásig. A munkát alvállalkozóként végeztük.

Feladat: Új raktárépület belső elrendezésének tervezése, illetve ehhez kapcsolódóan korszerű nagy- és kiskereskedelmi logisztikai folyamatok tervezése és bevezetése.

Feladat: Hatékony helykihasználást lehetővé tevő elrendezés tervezése a gyár expediáló területén, valamint a rendszer bevezetésének teljes körű támogatása.

Feladat: Az alapanyag be- és kiszállítási folyamatok, valamint a termelést kiszolgáló rendszer lean típusú fejlesztése. (kiemelt terület: anyagmozgató gépszám meghatározás)

„Az elvégzett munka nagyban segítette a cég logisztikai folyamatainak racionalizálását és jelentős költségmegtakarítást eredményezett a Dunafin számára. A gördülékeny kommunikáció, a csapat hozzáállása illetve az egyedi igényekhez való alkalmazkodása tette lehetővé a projekt sikerét…”

Király Zsuzsanna
Dunafin Gyártó és Szolgáltató Kft. (delfortgroup)
Humánerőforrás vezető

Feladat: Meglévő raktárbázis esetében tárolási kapacitás növelését célzó logisztikai fejlesztési irányok felállítása, valamint a kiválasztott fejlesztési beruházáshoz kapcsolódó tenrdereztetési és kiválasztási folyamatok lebonyolítása.

Feladat: Raktárbővítési elrendezési terv kidolgozása, tárolási logika kialakítása, valamint folyamat specifikációk elkészítése, melyek segítségével bevezethetővé válik egy WMS rendszer a raktári folyamatokban.

Feladat: Inverz logisztikai rendszer stratégiai szintű modellezése, annak érdekében, hogy a jövőbeli rendszerváltozatok (szcenáriók) működtetésének és fenntartásának teljes költsége és hatékonysága összehasonlíthatóvá váljon a jelenlegi helyzettel.

Feladat: Optimalizált raktári működési rend kialakítása, folyamattervek elkészítése amely alapján egy vonalkódrendszer alapú raktármenedzsment szoftver bevezethető.

Feladat: Mozgó raktárak és cargo kerékpárok alkalmazása a budapesti bevásárlóközpontok kiszolgálásában.

Feladat: Logisztikai gyökérproblémáinak definiálása, ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távú rendszerfejlesztési igényeket specifikációjának elkészítése.

Feladat: Raktárbővítési vázlattervi tervváltozatok kidolgozása, a kiválasztott változat engedélyezési valamint kivitelezési terveinek megalkotása, a beruházáshoz szükséges eszközök, gépek specifikálása, tendereztetése.

Feladat: Hűtött raktár és kapcsolódó telephelyi létesítmények, közlekedési utak vázlattervi tervváltozatainak kidolgozása, a kiválasztott tervváltozat logisztikai rendszertervének kidolgozása. Az elosztóközpont logisztikai folyamatainak megalkotása, az alkalmazandó tárolástechnológia és anyagmozgató eszközök specifikációja.

Feladat: A nagykereskedelmi hálózat logisztikai költségstruktúrájának felmérése, elemzése, megtakarítási lehetőségek feltárása

Feladat: Az üzem minőségbiztosítási folyamatainak teljeskörű felmérése, mintavételes munkanapfelvétel valamint ciklusidőmérés segítségével jövőbeni létszámigény meghatározása, valamint a minőségellenőrzési folyamatok átszervezésére vonatkozó javaslattétel.

Feladat: A termelési anyagellátást végző Milkrun rendszer felülvizsgálata, és fejlesztési koncepciók kidolgozása. A koncepciók validáltatása szimulációs modell segítségével, majd a szimuláció eredményei alapján kiválasztott koncepció bevezetése.

Feladat: A heggesztőüzem valamint a raktári layout pontos felvétele és dokumentálása, mely a későbbi üzembővítések alapját képezi.

Feladat: A vevők (BMW/Daimler) számára valós idejű rendelkezésre állást követő rendszer kialakítása, a bevezetés valamint az utókövetés szakmai felügyelete.

Feladat: A teljes magyarországi logisztikai rendszer felülvizsgálata, a jövőbeni iparági trendeket figyelembe vevő hosszútávú stratégiai koncepciók kidolgozása, a kiválasztott koncepció esetében megvalósítási akcióterv kidolgozása.

Feladat: A Richter dorogi telephelyén található BEKE II. raktárépületének belső technológiai tervezése a tárhelykapacitás növelése érdekében.

Feladat: Az expedíciós raktár meglévő logisztikai koncepcióinak felülvizsgálata, költségcsökkentési lehetőségeinek feltárása, új költséghatékony raktári tervek kialakítása.

Feladat: A raktárkapacitás bővítésére és a telephelyi logisztikai folyamatok újra gondolására vonatkozóan 3 tervváltozat elkészítése. A jövőbeni fejlesztési irány kiválasztását követően, részletes logisztikai rendszerterv kidolgozása.

Feladat: A Linilog új raktárépületének logisztikai (raktártechnológiai) tervezése, amely a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését foglalja magában. Az új raktárépület telephelyi közlekedési hálózatba való bekapcsolása, a raktárhoz szervesen kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése.

Feladat: A Linilog új raktárépületének megvalósuló dewar mosó és a hozzátartozó tároló és manipulációs területek logisztikai tervezése, a raktári tervek korrekcióinak végrehajtása.

Feladat: A kisvárdai üzem fekete és fehér göngyölegraktárának a göngyölegmosótér és a hozzá kapcsolódó automatizált pályarendszer tervezése.

Feladat: Friss és fagyasztott késztermék automata magasraktárak és a hozzákapcsolódó automata pályarendszer tervezése, validációja szimulációs szoftveres modellezés segítségével.

Feladat: A petneházai üzem üzembővítéséhez kapcsolódóan az üzemi elrendezés optimalizálása, üzemi logisztikai rendszer kidolgozása, folyamatok fejlesztése. Kiemelt cél az élőmunkaigény csökkentése, automatizálási lehetőségek feltárása.

Feladat: Az OTP új IT eszköz raktárának raktártechnológiai tervezése, szükséges raktári eszközök specifikációja, tenderdokumentáció összeállítása.

Feladat: Az OTP új központi irattárára vonatkozóan logisztikai technológiai koncepciók kidolgozása, a kiválasztott koncepció kiviteli terveinek elkészítése. Irattár folyamatok specifikációja.

Feladat: Az új Non-IT és marketing raktár logisztikai tervezése, szükséges raktári eszközök specifikációja, tenderdokumentáció összeállítása. Kivitelezés szakmai támogatása.

Feladat: A lean menedzsment teljeskörű vállalati bevezetése. A lean termelési rendszer kialakítása. Differenciált lean tréningek megtartása valamennyi dolgozó számára. Hat kijelölt területen kaizen workshopok moderálása irányítása. Lean daily menedzsment rendszer kialakítása, vállalati stratégia megalkotása.

Feladat: A forgácsoló, valamint összeszerelő üzem és a hozzákapcsolódó logisztikai és kiszolgálóhelyiségek elrendezésének teljeskörű újragondolása, a telephely részletes tervezése.

Feladat: A kávéautomata raktár integrációja a központi raktár folyamataiba, logisztikai koncepciók kidolgozása a lehetséges helyszínekre, kiviteli tervek elkészítése.

Feladat: Meglévő telephelyen automata dobozos és szűkfolyosós manuális raktár tervezése, a meglévő raktárak funkcióinak újragondolása, a logisztikai folyamatok fejlesztése.

Feladat: Az új telephely logisztikai (raktártechnológiai) tervezése, amely a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését foglalja magában, valamint a telephelyi úthálózat rakodási területek és parkolók tervezését foglalja magában.

Feladat: A külső telephelyi kamionforgalmi rend újragondolása közlekedési útvonalainak, hídmérlegek, és parkolóinak újratervezése, a fő cél a tehergépjármű forgalom egyszerűsítése, biztonságosabbá tétele, az átbocsátóképesség növelése.

Feladat: Az új telephelyen zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése, a vállalat logisztikai folyamatainak fejlesztése.

Feladat: A UPC és a Vodafone elosztóraktárainak integrációját követően új elosztóraktár tervezése, beleértve a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését, raktári 5S és vizuális menedzsment rendszer kidolgozását.

Feladat: Új ~20.000 rakodólapos automata magasraktár, valamint az üzemeket kiszolgáló automata anyagmozgató rendszer és az ezeket összekötő pályaszakaszok tervezése. Komissiózó raktár és kiszedési folyamatok kialakítása, a tervezett rendszer validációja szimulációs modell segítségével.

Feladat: Új ~20.000 rakodólapos automata magasraktár, telepítésének ütemezése, valamint a raktár megvalósulásával az Egis teljes magyarországi disztribúciós hálózatának optimalizációja, az ehhez szükséges beruházások meghatározása.

Feladat: Multifunkcionális csarnok engedélyes, valamint kiviteli terv szakaszában a raktározás és logisztikai tervfejezet elkészítése, a kivitelezés során művezetés szakmai támogatás.

Feladat: Az új PVC porraktár jövőbe mutató minél magasabb fokon automatizált raktártechnológiai koncepcióinak kidolgozása. A kiválasztott koncepciók építészeti és logisztikai megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása.

Feladat: Zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése, a vállalat logisztikai folyamatainak fejlesztése.

Feladat: A megvalósuló új csarnok teljeskörű logisztikai tervezése, beleértve a tárolástechnológiát, és a folyamatokat is. A kiválasztott koncepció részletes tervezése, raktártechnológiai tenderspecifikáció elkészítése.

Feladat: Késztermékek kiszedési folyamatainak felülvizsgálata, valamint megrendelések expediálási és rakodási folyamatok fejlesztése, optimalizálása.

Feladat: Új csarnok üzemi belső elrendezésének, valamint raktári területeinek logisztikai tervezése, alapanyag félkész és késztermék anyagáramlás specifikálása.

Feladat: Új cross-docking raktárépület, a kapcsolódó telephelyi utak, parkolók, rakodóterületek, valamint a kiegészítő infrastruktúrák logisztikai tervezése.

Feladat: A Szederkényen megvalósuló új logisztikai központ zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése.

Feladat: Az EKO és a Szatmári konzervgyár új ~100.000 rakodólapos központi raktárépület optimális helyének meghatározása, valamint az elosztóközpont logisztikai tervezése.

Feladat: Új zöldmezős beruházás keretében megvalósuló raktárközpont logisztikai tervezése. A cél a minél magas automatizációs fok elérése a költséglimitek betartásával

Feladat: A Dekon Építészirodával együttműködésben új kiszolgáló épület és a kapcsolódó telephelyrészek technológiai, logisztikai tervezése, fejlesztési koncepciók kidolgozása, részletes tervezés.

Feladat: A vállalat telephelyi elrendezésének, tárolástechnológiájának optimalizációja, tervezése (beleértve a megvalósuló raktárépületet is). Az új telephelyi elrendezési terv kidolgozása, valamint ehhez kapcsolódóan a logisztikai és vevőkiszolgálási folyamatok kialakítása.

Feladat: Az új telephelyen a vevői kiszolgálási folyamatok tervezése, a telephelyi tárolóterületek, rakodók, és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése.

Feladat: A zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak, rakodóterületek logisztikai tervezése. Szakmia támogatás a beruházás kivitelezéséig.

Feladat: A termékszortiment változását figyelembe véve egy új belső üzemi logisztikai koncepció kidolgozása, tárolási területek és szállítási útvonalak tervezése.

Feladat: A telephelyi elrendezésének, tárolástechnológiájának optimalizációja, tervezése (figyelembe véve az épület és telephely bővítési terveket is), logisztikai és vevő kiszolgálási folyamatainak fejlesztése, drive-in rendszerű kiszolgálás kialakítása.

Feladat: A zöldmezős beruházás keretében megvalósuló raktárcsarnok első ütemének ~12.000 m2-es csarnokában a tisztítandó és tisztított göngyölegek tárolástechnológiájának logisztikai tervezése.

Feladat: A cca. 1.200 m2-es gyártó üzem elrendezés kétdimenziós pontos felvétele, majd ez alapján felülnézeti, valamint metszeti rajzok elkészítése AUTOCAD környezetben „.dwg” formátumban.

Feladat: A vecsési telephelyen megvalósuló zöldmezős logisztikai központ kiválasztott technológiai tervének felülvizsgálata az új Megrendelői igények függvényében, a részlettervek, valamint metszeti rajzok kidolgozása. A felmerülő Megrendelői, valamint beszállítói módosítási kérések átvezetését a terveken.

Feladat: A teljes telephelyi elrendezés kétdimenziós pontos felvétele, majd ez alapján felülnézeti, valamint metszeti rajzok elkészítése AUTOCAD környezetben „.dwg” formátumban.

Feladat: A monori telephelyen megvalósuló ~20.000 raklap kapacitású zöldmezős logisztikai központ logisztikai koncepcióinak kidolgozása, beruházási és üzemeltetési költségek becslése, döntéstámogatás az optimális változat kiválasztására vonatkozóan.

Feladat: A meglévő épületben a raktári rendszer fejlesztési terveinek kidolgozása, mely lehetővé teszi a komissiózó tárhelyek jelentő bővítését. Az egyes változatok esetén, a szükséges eszközök specifikálása, a beruházási és üzemeltetési költségeiknek meghatározása.

Feladat: Az új PVC porraktár engedélyezési és kiviteli tervezési szakaszaiban való részvétel, raktártechnológiai tervek kidolgozása, szakágak szakmai támogatása logisztikai kérdésekben.

Feladat: Egyedi anyagmozgatási megoldások kidolgozása nagyméretű, nagy tömegű lemezek és acélszekrények mozgatására vonatkozóan.

Feladat: Késztermék szállítópálya és szortírozó rendszer tervezése. A gyártósoroktól a raktárig törénő anyagmozgatásra több koncepció kidolgozása, a kiválasztott koncepció teljeskörű műszaki tenderspecifikációjának elkészítése.

Feladat: A göngyölegek, csomagolóanyagok és vásárolt húsáru üzemi területre történő eljuttatásához kapcsolódó logisztikai rendszer tervezése, több koncepció kialakítása. A kiválasztott koncepció teljeskörű műszaki tenderspecifikációjának elkészítése.

Feladat: A késztermék raktár elrendezésének és tárolástechnológiának újragondolása, tervezése, a cél a lehető legnagyobb tárolási kapacitás elérése, a folyamatok automatizáltságának javítása mellett.

Tendermenedzsment

Feladat: A magyarországi és a romániai szállítási feladatok kiszervezésének komplex tendermenedzsmentje.

Feladat: A tárolóterületi berendezések, valamint az anyagmozgató eszközök beszerzésének tendereztetése, valamint kiválasztásának döntéstámogatása.

Feladat: Az expediáló terület folyamatait támogató eszközök, berendezések beszállítójának tendereztetése, kiválasztás döntéstámogatása.

Feladat: A késztermék logisztikai jövőbeni gazdasági modelljeinek megalkotása a kiszervezési, és bérlési konstrukciók esetén a beszerzési folyamatainak szakértői támogatása, ajánlatok kiértékelése, döntéstámogatás a modellekre vonatkozóan

Értékesítési- és disztribúciós hálózattervezés

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Feladat: A budapesti postahely-hálózat optimális elhelyezkedésének meghatározása, a Magyar Postára vonatkozó jogszabályi kötelezettségek figyelembevétele mellett.

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Feladat: A jelenlegi logisztikai hálózati topológia értelmezése és teljesítmény paramétereinek meghatározása, működésének egzakt alapokon nyugvó többkritériumos értékelése. A lehetséges jövőbeni logisztikai hálózati topológiai szcenáriók definiálása.

Feladat: A vállalat jövőbeni disztribúciós hálózatának tervezése, vevői szolgáltatási szintekhez tartozóan a szállítási feladatok modellezése, ez alapján költségstruktúra meghatározása, döntéstámogatás a jövőbeni fejlesztési irányokra vonatkozóan.

Feladat: A jövőbeni disztribúciós hálózat megtervezése, mely költségalapú iteratív optimalizáló modellezésen alapszik, figyelembe véve a növekvő kiszolgálási igényeket, és a budapesti központ operációs korlátait.

Szállításszervezés

Feladat: Az alapanyag lehívás-ütemezés, és a beszállítással kapcsolatos működés lean típusú fejlesztése, különös tekintettel a beszállítóknál alkalmazható gyűjtő milkrun-ok tervezésére.

Feladat: A dolgozói buszjáratok szerkesztését segítő, webes alapú útvonaltervező, és az ezzel kapcsolatos kontrolling feladatokat elvégző alkalmazás fejlesztése.

Feladat: A budapesti kiszolgálás több száz igénypontos szállításszervezési folyamatainak megtervezése. (standard túratervek kidolgozása)

Feladat: Szociális étkeztetés logisztikai hálózatának felülvizsgálata és konszolidációja. Az ételkiszállító járatok szervezésében alkalmazható járattervező rendszer és algoritmus kifejlesztése MS Excel környezetben.

Feladat: A szállításszervezési folyamatok vizsgálata, szükséges informatikai fejlesztések, és optimalizációs lehetőségek felmérése. Javaslattétel a szállítástervezés és a hozzá kapcsolódó adminisztrációs folyamatok fejlesztésére.

Feladat: Vállalatunk járatoptimalizáló szoftver bevezetésének támogatása, testreszabás. Próbefuttatások során megtakarítási potenciálok számszerűsítése. A projekt eredményeként bevezetésre került vállalatunk szoftvere a napi gyakorlatban!

Feladat: A szállítási folyamatok és azok költséghatékonyságának átfogó vizsgálata, problémáinak definiálása, a költségcsökkentési lehetőségek megjelölése, számszerűsítése, fejlesztési irányok kijelölése.

Feladat: A szállítási és fuvarszervezési folyamatok és azok hatékonyságának átfogó vizsgálata, dinamikus -szoftveresen támogatott- járattervezéssel elérhető költség megtakarítások számszerűsítése.

Feladat: A szállítási folyamatok és azok költséghatékonyságának átfogó vizsgálata, problémáinak definiálása. Megvizsgáltuk az átrakók esetleges alkalmazásával elérhető költségmegtakarítást, valamint a dinamikus szállításoptimalizálással realizálható költségcsökkenést.

Kereslet-előrejelzés és készletezés

Feladat: Folyamatosan karbantartható szortiment analitika létrehozása, amely segítségével meghatározott bemeneti adatok alapján a karbantartási anyagok kategorizálása megvalósítható, úgy hogy az támogassa a hatékony diszpozícionálást.

Feladat: A CSM supply planner dolgozójának munkáját támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése.

Feladat: Készletszintek meghatározása a raktározási lehetőségek, szavatossági időtartamok és beszállítói képességek teljes körű figyelembevételével.

Feladat: A készletszabályozó rendszer működését feltáró vizsgálat végrehajtása a rendszer mélységi megismerése céljából. Rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek definiálása érdekében.

Feladat: A vállalat jelenlegi SAP rendszerében definiált keresleti idősor modellezési lehetőségek alkalmazásának vizsgálata, az elemzések alapján az egyes termékek esetében leginkább alkalmazható modellek kiválasztása.

Feladat: Az alkalmazott készletezési stratégiák felülvizsgálata, az elemzések alapján a beszerzők által alkalmazható optimalizált készletezési automatizmusok kifejlesztése.

Feladat: A fejlesztett megrendeléstámogató és készletoptimalizáló alkalmazás továbbfejlesztése, testreszabása a felhasználói igények alapján.

Feladat: Megrendeléstámogató és készletoptimalizáló alkalmazás fejlesztése, testreszabása a felhasználói igények alapján. Az alkalmazás fejlesztésével párhuzamosan a megrendelési, készletezési folyamatok optimalizációjára is sor került.

Feladat: A vállalat megrendelési, készletezési és értékesítési folyamatainak felülvizsgálata, veszteségek feltárása. A cél az optimális készletezési logikák kialakítása az egyes termékcsoportok esetén, döntéstámogatás nyújtása a kollégák számára a termékek kivezetésést illetően.

Feladat: A vállalat készleteinek felmérése, elemzése, a látogatottsági adatok és az eladási értékek, valamint készleten tartás közötti korrelációk feltárása. Javaslattétel a készletszintek megállapításának módszertanára.

Feladat: A vállalat készleteinek és rendelési folyamatainak felmérése, elemzése, működési problémáinak definiálása. Javaslattétel a készletszintek megállapításának módszertanára, valamint ezen értékek a rendelési folyamatokba történő integrációjára.

Logisztikai audit

Feladat: A csepeli transzformátorgyár belső és kiszervezett logisztikai folyamatainak átfogó auditja a stratégiai fejlesztési irányok kijelölése érdekében. A jelenlegi folyamatok leképezésén keresztül, kritikus pontok megjelölése melyek alapján meghatározásra kerültek a fejlesztési koncepciók. Az ideális fejlődési irány kijelölésére multikritériumos döntéstámogató modell felépítése, valamint gyorsan kivitelezhető, beruházásmentes fejlesztési javaslatok kerültek kidolgozásra.

Feladat: Az országos disztribúciós raktár operációjának stratégiai elemzése. A fejlesztési potenciállal rendelkező folyamatok priorizált kijelölése, és a legfontosabbakra koncepció szintű javaslatok kidolgozása, valamint kisebb veszteségek eliminálására könnyen alkalmazható akcióterv alkotása a dolgozói ötletek bevonásával.

Feladat: A Közép-Európai elosztóraktár logisztikai auditja, gyökérproblémák definiálása, szűk keresztmetszetek vizsgálata. Ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távon folyamatos elvű anyagmozgatási rendszer bevezetésének koncepcionális szintű tervezése.

Feladat: Az asztalos üzemen belüli anyag- és információáramlási folyamatok szűk keresztmetszeteinek feltárása, fejlesztési irányainak kijelölése, súlyozása. Továbbá az informatikai rendszer operációt támogató képességének felmérése.

Feladat: A szállítási osztály pontszerű vizsgálata a későbbi folyamatfejlesztés fókuszainak definiálása érdekében úgy, hogy a szállítási osztály normál munkaidőben, és munkarendben maradéktalanul, megfelelő minőségben és költségben el tudja végezni a felelősségi körébe eső feladatokat.

Feladat: A külső raktár folyamatainak logisztikai auditja, mintavételes munkanapfelvétel, és ciklusidőmérés alapján a főbb veszteségek feltárása, fejlesztési irányok kijelölése.

Feladat: Az üzem belső logisztikai folyamatainak teljeskörű auditja. Ciklusidő valamint mintavételes munkanapfelvétel segítségével a főbb veszteségek meghatározása, alacsony beruházást igénylő és hosszútávú fejlesztési irányok kijelölése.

Feladat: A Fusion Zrt. karbantartási folyamatainak keresztmetszeti feltárása, elemzése, működési problémák definiálása, ezek alapján javaslat lista és rendszerfejlesztési akcióterv vázolása.

Feladat: A központi elosztó raktár kiszolgálási folyamatainak teljeskörű auditja. Ciklusidő valamint mintavételes munkanapfelvétel segítségével a főbb veszteségek meghatározása, az eredmények alapján fejlesztési koncepciók kidolgozása, számbavéve az egyes koncepciókkal elérhető megtakarításokat.

Feladat: A megrendeléskezelési folyamatok (az igény beérkezésétől a vevőhöz történő kiszállításig) átfogó vizsgálata, veszteségek feltárása, működési problémák definiálása. A vizsgálat eredményi alapján közé és hosszútávon megvalósítható rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása.

Feladat: A központi raktár intralogisztikai problémáinak definiálása (az IT fejlesztésekkel összhangban), ezek alapján közép,- és hosszabb távú rendszerfejlesztési igények specifikációjának elkészítése.

Feladat: A megrendeléskezelési folyamatok (az igény beérkezésétől a vevőhöz történő kiszállításig) átfogó vizsgálata, veszteségek feltárása, működési problémák definiálása. A vizsgálat eredményi alapján közé és hosszútávon megvalósítható rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása.

Feladat: A logisztikai folyamatok teljeskörű átvilágítása, fejlesztési koncepciók kidolgozása. Alkalmazott csomagolási technológiák felülvizsgálata csomagolócellák részletes elrendezéstervezése.

Feladat: Az Ipar 4.0 egyes eszközeinek lehetséges alkalmazása a raktári folyamatok során, a bevezetéssel elérhető előnyök megtakarítások, valamint a szükséges beruházási költségek számszerűsítése.

Feladat: A logisztikai folyamatok (igény beérkezéstől a vevőhöz történő kiszállításig) átfogó vizsgálata, működési problémáinak definiálása, fókuszálva a készletezési és megrendelési folyamatokra, mely alapján közép-, és hosszabb távú rendszerfejlesztési igények specifikációjának elkészítése.

Feladat: A logisztikai folyamatok teljeskörű átvilágítása, döntéstámogatás a logisztikai kiszervezésére vonatkozóan, valamint ennek szervezetre gyakorolt hatásainak elemzése.

Feladat: A logisztikai folyamatok teljes keresztmetszeti átvilágítása, veszteségek definiálása, fejlesztési potenciálok feltárása. Az ellátási lánc optimalizálása a logisztikai költségek csökkentése érdekében.

Feladat: A logisztikai rendszer teljes keresztmetszeti átvilágítása, beleértve a készletezési, szállítási és raktári folyamatokat, feltárva a jelenlegi problémákat költségcsökkentési potenciálokat, költségcsökkentési akcióterv összeállítása.

Feladat: E-kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó logisztikai folyamatok és raktári elrendezés felülvizsgálata, fejlesztési koncepciók kidolgozása, részletes tervezés.

Feladat: A vállalat logisztikai folyamatainak keresztmetszeti auditja, rendszerfejlesztési folyamatterv készítése az új ERP rendszerhez igazodóan, logisztikai fejlesztések kidolgozása az új raktári területre.

Feladat: A szárazáru, hűtött és hűvös logisztikai rendszer teljes körű keresztmetszeti auditja, mely alapján automatizációs fejlesztési koncepciók kerültek kidolgozásra

Feladat: A megváltozott piaci igényeknek megfelelően az új raktárközpont logisztikai terveinek felülvizsgálata, a módosításoknak megfelelően az eszközök és gépek beszerzésének támogatása.

Feladat: A teljes értéklánc folyamat átfogó lean szemléletű vizsgálata, problémáinak, veszteségeinek definiálása, értékáram elemzésének elkészítése, ezek alapján közép-, és hosszabb távú rendszerfejlesztési igények specifikációjának elkészítése.

Feladat: A vállalat teljes körű keresztmetszeti auditja, működési problémáinak, veszteségeinek definiálása, értékáram elemzésének elkészítése, ezek alapján közép-, és hosszabb távú rendszerfejlesztési igények specifikációjának elkészítése mindhárom telephelyre vonatkoztatva.

Feladat: A vonalkódalapú PDA készülékes adatkezelést megvalósító raktárirányítási rendszer bevezetéséhez szükséges folyamat- és eszközfejlesztési igények rögzítése. Megterveztük a tárhelyezési rendszert, valamint a jövőbeni raktárirányítási rendszerrel támogatott folyamatokat.

Feladat: A logisztikai folyamatok átfogó vizsgálata, problémáinak definiálása, mely alapján javaslatot tettük a logisztikai rendszer fejlesztésére, valamint a felszabaduló raktárterületek hasznosítására.

Feladat: A vonalkódalapú PDA készülékes adatkezelést megvalósító raktárirányítási rendszer bevezetéséhez szükséges folyamat- és eszközfejlesztési igények feltárása. Tárhelyezési rendszer, valamint kiszedési és vevőkiszolgálási folyamatok tervezése.

Feladat: A vonalkódalapú PDA készülékes adatkezelést megvalósító raktári folyamatok kialakítása, szezonális termékelrendezés tervezése, hibabiztos raktári folyamatok kialakítása.

A vállalat logisztikai rendszerének teljes keresztmetszeti átvilágítása, folyamatok felmérése adatelemzés. A leginkább erőforrásigényes logisztikai folyamatainak definiálása, ezek alapján a szóba jöhető automatizációs lehetőségek feltárása, az egyes lehetőségek költség-haszon elemzése

A vállalat logisztikai rendszerének teljes keresztmetszeti átvilágítása, logisztikai és termeléskiszolgálási folyamatok felmérése adatelemzése, veszteségeinek feltárása. A szóba jöhető automatizációs és fejlesztési lehetőségek feltárása, az egyes lehetőségek költség-haszon elemzése, a kiválasztott rendszer specifikációjának elkészítése.

Feladat: A vállalat folyamatainak (igény beérkezéstől a kiszállításig) átfogó lean szemléletű vizsgálata, problémáinak, veszteségeinek definiálása, ezek alapján közép-, és hosszabb távú folyamatfejlesztési javaslatok kidolgozása.

Időmérés, és elemzés

Feladat: A legnagyobb forgalmú termékek termelési normaidejének, meghatározása, valamint dolgozói hatékonyságmérés mintavételes munkanapfelvétel segítségével.

Feladat: Kiválasztott termékcsoport gyártási folyamatainak felvétele, dokumentálása, majd ezen folyamatok műveéeti időinek mérése, és a dolgozói produktivitás mérése mintavételes munkanapfelvétel segítségével. Az eredmények alapján fejlesztési irányok kijelölése.

Feladat: Szimulációs modell bemeneteként szolgáló három termelési sor mintavételes munkanapfelvétele, valamint ciklusidőmérése.

Az INNOLOG alvállalkozói folyamat mérés munka példaértékű projektként és partnerkapcsolatként valósult meg. A gyors lefutás érdekében magas rendelkezésre állást biztosítottak, tartották a definiált határidőket, végül egy precíz, értékes eredmény anyagot adtak át. A vezető mérnökök és a mérőemberek egyaránt megfelelő magatartást tanúsítottak, jól és jó hangulatban működtek együtt a Wellis alkalmazottaival. Bízunk a további sikeres együttműködésben.

Feladat: Termelési, és csomagolási folyamatok normaidejének, meghatározása, valamint dolgozói hatékonyságmérés mintavételes munkanapfelvétel segítségével.

Feladat: A kombájnok vágóasztalának előgyártási területén dolgozó anyagmozgatógépek kihasználtságának mérése, és a mérések alapján optimális gépszámra, és gépparkra történő javaslattétel.

Feladat: Teljeskörű munkanapfelvétel elvégzése a csomagoló területen, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása a mérési eredmények alapján.

Feladat: Adott termékcsoportonkénti kategóriák szerint a gyártási folymatok felvétele, mérési módszertan kidolgozása, és ciklusidők mérése. A mérési eredmények statisztikai kiértékelése, és az eredmények alapján költség, valamint teljesítményalapú normarendszer kidolgozása. A ciklusidőmérésekkel párhuzamosan, a dolgozók mintavételes munkanapfelvétel (multimoment) mérése is elvégzésre került.

Feladat: A kijelölt raktári folyamatok esetében, mérési módszertan kidolgozása, és ciklusidők mérése. A mérési eredmények statisztikai kiértékelése, és az eredmények alapján teljesítményalapú normarendszer kidolgozása.

Feladat: A tillburgi EMEA régiós logisztikai elosztóközpont külső szolgáltató által végzett folyamatainak időmérése, veszteségek meghatározása fejlesztési javaslatok kidolgozása.

Feladat: A gyártási normaidők, időméréses úton történő felülvizsgálata, pontosítása, hiányzó adatok meghatározása. A cél a normaidők meghatározásán túl egy a dolgozók számára is motiváló teljesítménybérezési rendszer kialakítása, valamint új termékek esetén normaidőkalkulációs módszertan kidolgozása.

Feladat: A gyártási folyamatok normaidő-felülvizsgálata és a folyamatok fejlesztése MTM-UAS módszertan segítségével, a gyártási folyamatokról készült videó elemzések alapján.

Feladat: A meglévő műveleti idők és elemzések alapján termékszintű normaidő meghatározása módszertan kidolgozása, valamint ezen módszertan kiterjesztése új termékek esetére is. A jelenlegi normaidők felülvizsgálata, korrekciója.

Feladat: Az SAP EWM bevezetését követően tillburgi EMEA régiós logisztikai elosztóközpont külső szolgáltató által végzett folyamatainak időmérése, a mért értékek összehasonlítása a bevezetés előtt mért értékekkel, az eltérések okainak feltárása.

ERP bevezetés támogatása

Feladat: Termelési és logisztikai folyamatok feltárása, elemzése, a fejlesztett folyamatok dokumentálása EPC nyelven. Az új vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények specifikálása.

Feladat: Logisztikai folyamatok feltárása, majd ezek alapján logisztikai és beszerzési folyamatok koncepcionális fejlesztésének elkészítése, annak érdekében, hogy az expanziós stratégiát a logisztika támogatni tudja. Az eredménytermék az expanziót támogató logisztikai és beszerzési folyamatok folyamattervei EPC nyelven, ennek rövid vezetői összefoglalását tartalmazó prezentáció angol nyelven, valamint az ez alapján elkészülő ERP kiválasztás előszűréséhez használható „ERP check-list” funkció összesítő táblarendszer.

Feladat: Saubermacher Magyarország Kft. kecskeméti telephelyének kishibás, de értékes alkatrészekkel kapcsolatos kezelési és adminisztrációs folyamatának felmérése és ábrázolása EPC folyamatleíró nyelven. A jelenlegi működésbeli problémák azonosítása, részletes problémaelemzés. Raktárnyilvántartó rendszer bevezetésének támogatására standard munkafolyamatok (SOP) kialakítása, EPC nyelven történő ábrázolása, szoftveres és hardveres követelmények meghatározása. Szoftver adaptáció támogatása: szoftver tesztelése, beüzemelése és a munkavállalók betanítása.

Feladat: A kecskeméti Mercedes autógyárban, alkatrészek tárolására használt edényzet mozgatási, tárolási folyamatainak standardizálása, mely alapján egy offline, vonalkód alapú, készletnyilvántartó rendszer került bevezetésre a GTC alkatrészek tárolására használt edényzet nyilvántartására.

Feladat: A vállalati folyamatok keresztmetszeti auditja, folyamatok fejlesztése és folyamattervek készítése. A specifikáció alapján az ERP rendszer kiválasztását elősegítő funkcionalitási tábla elkészítése. Az optimális rendszer kiválasztásának döntéstámogatása.

Feladat: A vállalati folyamatok keresztmetszeti auditja, folyamatok fejlesztése és folyamattervek készítése. Logisztikai rendszer fejlesztése. A specifikáció alapján az ERP rendszer kiválasztását elősegítő funkcionalitási tábla elkészítése. Az optimális ERP rendszer kiválasztásának döntéstámogatása.

Feladat: Új ERP, valamint WMS rendszer bevezetésének támogatása, szakmai mentorációja, a vállalati folyamatok rendszerekhez való igazítása, folyamati és informatikai támogatás, projektvezetés és koordináció.

Feladat: A vállalati logisztikai rendszerének fejlesztése, vonalkódalapú nyilvántartás kialakítása, folyamattervek készítése. A specifikáció alapján az raktárirányítási rendszer bevezetésének támogatása. A bővített telephely forgalomtechnikájának, úthálózatának kialakítása.

Feladat: A vállalati folyamatok keresztmetszeti auditja, a Cégmenedzser ERP rendszer bevezetéséhez szükséges folyamatfejlesztések specifikációja szükséges IT fejlesztések támogatása

Feladat: Futárok számára egyedi android alapú, mobilkliens célszoftver első ütemének fejlesztése, mely segítségével nyilvántarthatóak az automatáknál végzett csomagműveletek és feladatok.

Feladat: Új termeléstervező és raktárirányítási rendszer bevezetésének szakmai támogatása, koordinációja projektvezetés. A szükséges IT fejlesztések specifikációja, folyamati támogatása, tesztelése. A vállalati folyamatok rendszerhez történő igazítása.

Feladat: A vállalat folyamatainak fejlesztése, a fejlesztett folyamatok rögzítése, majd ez alapján a jövőben ERP rendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények rögzítése, ajánlatkérés, döntéstámogatás az optimális ERP rendszert illetően.

Feladat: Új automatizált raktár WMS rendszer bevezetésének szakmai támogatása, koordinációja projektvezetés. A szükséges IT fejlesztések specifikációja, folyamatok fejlesztése. A vállalati folyamatoknak az új raktárhoz valamint a WMS rendszerhez történő igazítása.

Feladat: Futárok számára egyedi android alapú, mobilkliens célszoftver második ütemének fejlesztése, mely segítségével nyilvántarthatóvá válnak a visszáruként kezelt csomagok valamint azok státusza.

Feladat: A vállalati telephelyi elrendezés fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódóan szükséges raktárirányítási rendszerfejlesztések specifikációja.

Tréning, képzés, workshop

Tréning, képzés

Feladat: 6 napos logisztikai képzés raktári adminisztráció számára, valamint 3 raktári fejlesztési projekt mentorálása.

Feladat: Csomagolástechnikai tréning tartása a raktári dolgozóknak és középvezetőknek.

Feladat: 50 órás lean alap képzés a raktári operáció, és adminisztrációs dolgozók részére.

Feladat: Két napos lean alaptréning megtartása az operáció középvezetői részére, majd pedig egy háromnapos milkrun kiszolgálás megvalósítására alapított workshop mentorálása.

Feladat: Lean logisztikai mestertréning tartása a vállalat középvezetői számára.

Feladat: Két napos logisztikai, és vezetői tréning tartása raktári dolgozók és vezetők számára.

Feladat: Az MLE által szervezett Felsőfokú logisztikai menedzser (PL-7512) képzésében való tréneri részvétel. Termelési logisztika, csomagolástechnika, raktározás-technika témaköreiben.

Feladat: A BME Lean szakmérnöki képzésén való tréneri részvétel, különös tekintettel a gyakorlati szimulációk és esettanulmányok bemutatására, valamint az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken óraadói tevékenység ellátása.

Feladat: A TÜV-Rheinland Működésfejlesztési menedzser képzésén való tréningek tartása.

Feladat: Szakmai csapatépítő tréningek tartása, 2012-től évente.

Feladat: 8 alkalmas folyamat fejlesztési tréning, a tréninggel párhuzamosan fejlesztési projektek mentorációja

Feladat: Négy alkalmas raktár technológiai alapozó tréning az újonnan érkezett munkatársak számára.

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a vállalat középvezetői és raktári dolgozói számára.

Feladat: 2 napos raktártechnológiai képzés a vállalat logisztikai közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a csomagolástechnológusok és a logisztikai középvezetők számára.

Feladat: 4 napos intralogisztikai képzés a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a csomagolástechnológusok vevői kapcsolattartók és logisztikai középvezetők számára.

Feladat: Két napos logisztikai folyamatok tréning a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 4 napos intralogisztikai képzés a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára. Ezt követően a lean menedzsment teljeskörű bevezetése a termelés, logisztika és karbantartás területén.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos logisztikai folyamatok tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, valamint kiválasztott dolgozói számára.

Feladat: 2 napos 5S ergonómia tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos logisztikai folyamatok tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, valamint kiválasztott dolgozói számára.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, valamint terméktervezői számára.

Feladat: 4 napos a lean alapjait átfogóan bemutató tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, számára 3 csoportban, valamint egy egynapos vezetői tréning megtartása.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, számára 2 csoportban.

Feladat: 4 napos lean ambassador tréning megtartása a vállalat  minőségügyi, logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, számára 2 csoportban.

Feladat: 4 napos lean menedzsmentet bemutató tréning megtartása a vállalat pénzügyi, logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos folyamatelemző haladótréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési, közép- és felsővezetői, valamint kiválasztott laboránsai számára.

Workshop

Feladat: 2 napos intenzív kaizen-workshop előkészítő képzés a vállalat középvezetői szintjének angol és magyar nyelven egyaránt.

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a PEEM (Pick by light, Multi light komissiózó rendszer) területi utántöltési folyamat fejlesztéséért.

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a nagykereskedelmi partnereket kiszolgáló folyamatokra specifikálva.

„A közös műhelygyakorlatok és a képzés eredményeképpen új megvilágításba kerültek a mindennapi tevékenységek. Mindamellett hogy jól éreztem magam, átalakult a gondolkodásmódom, az életem és a munkám része lett az optimalizálás.”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

„Az ideaLog csapatának közvetlensége, nyitottsága, részemről igazi bevonódást hozott és áttörést a korábbi szokásokon alapuló munkavégzésben, gondolkodásban. A prezentációk és a számos bevonó, szemléltető játékos feladat jól átadta a Lean szemlélet lényegét, a veszteségek felkutatásának jelentőségét. ”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Feladat: Kanban bevezetést támogató előképzés, majd workshop tartása a logisztikai menedzsment számára.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása logisztikai operátorok és középvezetők részére, majd két kiválasztott területen egy-egy napos fejlesztési workshop mentorálása, moderálása.

English