1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Tréningek

Egy tréning értékét, abban lehet mérni, hogy azt követően az ott hallottak, látottak, gyakoroltak mennyire válnak a mindennapi rutin részévé. Így nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy esettanulmányokon, szimulációkon, valamint egyéni, vagy csoportos projektfeladatokon keresztül „észrevétlenül” szélesítsük a résztvevők látókörét.

Feladatunknak tekintjük, hogy a résztvevők a képzés alatt az értve tanulás szintjén sajátítsák el az anyagot. Tréningjeink ütemtervét modern andragógia alapelvek mentén tervezzük. Továbbá törekszünk arra, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítsunk a menetközben felmerülő kérdések legjobb tudásunk szerinti megválaszolására.

Célunk, a használható, gyakorlatias tudás célirányos fejlesztése!

 

Logisztikai tréning

Modern intralogisztikai tréning
Korszerű raktári, és termelési logisztikai folyamatok, gépek, eszközök, szabványok mélyreható gyakorlati és elméleti ismertetése. Tovább
Logisztikai alapozó tréning
A résztvevők számára a logisztikai főbb területeinek, valamint alapszintű logisztikai ismeretek bemutatása. Tovább
Csomagolástechnika tréning
Raktári valamint termelési területen előforduló csomagolástechnológiai megoldások ismertetése. Tovább
Logisztikai folyamatok tréning
Raktári területen előforduló logisztikai folyamatok ismertetése, folyamatok elemzéséhez fejlesztéséhez szükséges eszközök, módszertanok ismertetése. Tovább
Termelési logisztika tréning
Raktári területen előforduló logisztikai folyamatok ismertetése, folyamatok elemzéséhez fejlesztéséhez szükséges eszközök, módszertanok ismertetése. Tovább
Raktártechnológiai tréning
Korszerű raktári, és termelési logisztikai folyamatok, gépek, eszközök, szabványok mélyreható gyakorlati és elméleti ismertetése. Tovább
Beszerzési logisztika tréning
A beszerzés logisztikai szempontjainak megismerése, a beszerzés raktári operációra történő hatásainak bemutatása. Tovább
Komplex logisztikai tréning
A logisztika valamennyi részterületének bemutatása, komplex szakmai tudás átadása a résztvevőknek. Tovább

Lean tréning

Egyedi / Testreszabott tréning
Célunk a vevői igények lehető legmagasabb szintű kielégítése, viszont ezt csak egyedi megoldások kidolgozásával érhetjük el. Ekkor a résztvevők teljes létszámát (min. 4 fő) az Ügyfél munkatársai alkotják. A tréning tervezés során különös figyelmet szentelünk az előkészítésre, ahol az Ügyfelünkkel közösen alakítjuk ki a programot. Tovább
Műhelymunka / Workshop
A műhelymunka nem más mint, egy jól definiált problématerületre fókuszáló „kerekasztal foglalkozás”. Fontos feltétele a résztvevők felkészültségének, ismereteinek szintetizálása, így általában minden workshop egy elméleti áttekintővel indul. Tovább
Lean alaptréning
A képzés során a résztvevők elsajátítják a lean eszközök elméleti alapjait, valamint gyakorlati szimulációk, videó elemzések, esettanulmányok stb. során ébredhetnek rá ezen módszerek előnyeire. Tovább
Lean logisztikai mestertréning
A lean filozófia elveinek és a logisztika módszereinek mélyreható megismerése mellett a lean eszközök gyakorlatorientált, készség szintű elsajátítását tesszük lehetővé. A logisztikai megközelítés és a lean típusú eszközrendszer bemutatásán túl ergonómiai elemzések, és kialakítások módszertanát is ismertetjük. Tovább
Lean office tréning
Irodai folyamatok információ és dokumentum áramlásának lean típusú fejlesztése. Tovább
Folyamatelemző haladótréning
Fizikai folyamatok és információáramlások feltárására, elemzésére szolgáló módszertanok ismertetése. Folyamatelemző tréning. Tovább
5s, ergonómia haladótréning
Az 5S nem más, mint a lean filozófia egy – sokak által ismert, de kevesek által jól alkalmazott – módszertana, mely munkakörnyezetünk rendben, és rendszerben tartásáért felel. Képzésünk során nemcsak a hatékony munkakörnyezet kialakítása a cél, hanem annak felhasználóbaráttá, ergonomikussá tétele, a képzés során a résztvevők megismerik a legfontosabb ergonómiai elveket, és értékelő módszertanokat, szoftvereket. Tovább
SMED gyors átállás haladótréning
Az átállási idő csökkentésére szolgáló módszertanok, és eszközök bemutatása. SMED tréning. Tovább
JIT, kanban haladótréning
A húzó rendszerű termelés elveinek és eszközeinek mélyreható megismerése mellett a résztvevőknek a húzó rendszerű termelés eszközeinek és módszereinek gyakorlatorientált, kompetencia szintű elsajátítását tesszük lehetővé. Tovább
Intralogisztikai tréning
Korszerű raktári, és termelési logisztikai folyamatok, gépek, eszközök, szabványok mélyreható gyakorlati és elméleti ismertetése. Tovább

Készségfejlesztő tréning

Szakmai csapatépítő tréning
Vállaljuk olyan előadások, szimulációk, játékok megszervezését és lebonyolítását, melyekkel biztosítani tudjuk, hogy vidám hangulatban, mégis szakmai tartalommal tölthessék el az időt a résztvevők. Témáink jellemzően a lean filozófia, illetve a logisztikai módszertanok köré csoportosul. Tovább
Szervezeti viselkedés, hatékony vezetés
A tréning során a résztvevők betekintést, és kívülről való megvilágítást kapnak a vezetők mindennapi életéről, problémáiról és sikereiről. A szervezeti felépítésből eredő adottságokat is feltárjuk, és olyan eszközöket, módszereket mutatunk be, amelyek biztosítják a hatékony vezetési képesség elérését. Tovább
Időgazdálkodás
Közelebb hozzuk a résztvevők számára az elérendő céljaikat. Eszközöket adunk ahhoz, hogy napjait eredményesen zárhassa. Tovább
Kommunikáció, konfliktuskezelés
Asszertív kommunikáció módszereinek bemutatása lépésről, lépésre. Bemutatjuk a konfliktusok szinte minden aspektusát, és ezek kezelésének lehetőségeit, stratégiáit. Tovább
Projektmenedzsment
A projektmenedzsment elméleti alapjainak megismertetése, valamint egy mintaprojekten keresztül gyakorlati tudás átadás. A résztvevők megismerkednek azon eszközökkel amelyekre egy projektmenedzsernek szüksége van egy projekt sikeres lebonyolításához. Tovább

 


Képzési fererenciáink:

Feladat: 2 napos intenzív kaizen-workshop előkészítő képzés a vállalat középvezetői szintjének angol és magyar nyelven egyaránt.

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

Feladat: 6 napos logisztikai képzés raktári adminisztráció számára, valamint 3 raktári fejlesztési projekt mentorálása.

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a PEEM (Pick by light, Multi light komissiózó rendszer) területi utántöltési folyamat fejlesztéséért.

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a nagykereskedelmi partnereket kiszolgáló folyamatokra specifikálva.

„A közös műhelygyakorlatok és a képzés eredményeképpen új megvilágításba kerültek a mindennapi tevékenységek. Mindamellett hogy jól éreztem magam, átalakult a gondolkodásmódom, az életem és a munkám része lett az optimalizálás.”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

„Az ideaLog csapatának közvetlensége, nyitottsága, részemről igazi bevonódást hozott és áttörést a korábbi szokásokon alapuló munkavégzésben, gondolkodásban. A prezentációk és a számos bevonó, szemléltető játékos feladat jól átadta a Lean szemlélet lényegét, a veszteségek felkutatásának jelentőségét. ”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Feladat: Csomagolástechnikai tréning tartása a raktári dolgozóknak és középvezetőknek.

Feladat: Kanban bevezetést támogató előképzés, majd workshop tartása a logisztikai menedzsment számára.

Feladat: 50 órás lean alap képzés a raktári operáció, és adminisztrációs dolgozók részére.

Feladat: Két napos lean alaptréning megtartása az operáció középvezetői részére, majd pedig egy háromnapos milkrun kiszolgálás megvalósítására alapított workshop mentorálása.

Feladat: Lean logisztikai mestertréning tartása a vállalat középvezetői számára.

Feladat: Két napos logisztikai, és vezetői tréning tartása raktári dolgozók és vezetők számára.

Feladat: Az MLE által szervezett Felsőfokú logisztikai menedzser (PL-7512) képzésében való tréneri részvétel. Termelési logisztika, csomagolástechnika, raktározás-technika témaköreiben.

Feladat: A BME Lean szakmérnöki képzésén való tréneri részvétel, különös tekintettel a gyakorlati szimulációk és esettanulmányok bemutatására, valamint az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken óraadói tevékenység ellátása.

Feladat: A TÜV-Rheinland Működésfejlesztési menedzser képzésén való tréningek tartása.

Feladat: Szakmai csapatépítő tréningek tartása, 2012-től évente.

Feladat: 8 alkalmas folyamat fejlesztési tréning, a tréninggel párhuzamosan fejlesztési projektek mentorációja

Feladat: Négy alkalmas raktár technológiai alapozó tréning az újonnan érkezett munkatársak számára.

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a vállalat középvezetői és raktári dolgozói számára.

Feladat: 2 napos raktártechnológiai képzés a vállalat logisztikai közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a csomagolástechnológusok és a logisztikai középvezetők számára.

Feladat: 4 napos intralogisztikai képzés a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a csomagolástechnológusok vevői kapcsolattartók és logisztikai középvezetők számára.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása logisztikai operátorok és középvezetők részére, majd két kiválasztott területen egy-egy napos fejlesztési workshop mentorálása, moderálása.

Feladat: Két napos logisztikai folyamatok tréning a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 4 napos intralogisztikai képzés a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára. Ezt követően a lean menedzsment teljeskörű bevezetése a termelés, logisztika és karbantartás területén.
Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.
Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.
Feladat: 2 napos logisztikai folyamatok tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, valamint kiválasztott dolgozói számára.
Feladat: 2 napos 5S ergonómia tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.
Feladat: 2 napos logisztikai folyamatok tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, valamint kiválasztott dolgozói számára.
Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, valamint terméktervezői számára.
Feladat: 4 napos a lean alapjait átfogóan bemutató tréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.
Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, számára 3 csoportban, valamint egy egynapos vezetői tréning megtartása.
Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, számára 2 csoportban.
Feladat: 4 napos lean ambassador tréning megtartása a vállalat  minőségügyi, logisztikai, termelési közép- és felsővezetői, számára 2 csoportban.
Feladat: 4 napos lean menedzsmentet bemutató tréning megtartása a vállalat pénzügyi, logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.
Feladat: 2 napos folyamatelemző haladótréning megtartása a vállalat logisztikai, termelési, közép- és felsővezetői, valamint kiválasztott laboránsai számára.
Feladat: A meglévő épületben a raktári rendszer fejlesztési terveinek kidolgozása, mely lehetővé teszi a komissiózó tárhelyek jelentő bővítését. Az egyes változatok esetén, a szükséges eszközök specifikálása, a beruházási és üzemeltetési költségeiknek meghatározása.
Tetszett az oldal? Oszd meg másokkal is!
English