1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Referenciáink

Kollégáink eddigi szakmai pályafutásuk során a következő cégeknél végeztek tanácsadói/rendszertervezői tevékenységet:

Siemens

Coca Cola Logistic Service

GE

Trilak

Magyar Posta

Mercedes

Claas

TEVA

Cerbona

LEGO

Aldi

Nokia

KONE

ROTO

JátékNet

Decathlon

Marso

Fehrer

Ghibli

TÜV Rheinland

Műegyetem

Saubermacher

FE-Group

Trans-o-flex

Knaus Tabbert

Scitec

Quality Logistics Management

BikeFun

Kirchoff Automotive

Heineken

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Groupe Renault
Dunavitex

Magna

Wellis

KaposPlast

univerzal
Eckerle Automotive Bóly Kft.
Delphi
diego
mapei
polifarbe

unix

Ceva
Dana

Euroflow
Geodis
Güttler
TDK
Mastergood
OTP Bank
Nestle

Saubermacher
NHSZ

Újház Centrum
Dunamenti Erőmű
Hungrana
Aquarius Aqua
Detki

Te
Axiál
Pille Hungária
Guardian
Advesz
Vodafone
Egis
Market
Bahamas Nagyker

Hafner Pneumatika

Hydro
Richtergedeon

Tanácsadás & tervezés

Raktár, és termelés (intralogisztika)

Coca Cola Logistic Service

Feladat: A teljes logisztikai rendszer lean típusú revideálása, KAIZEN megbeszéléseken keresztül a dolgozók szemléletmód-váltásának elősegítése, és a fejlesztésekbe való aktív bevonása. (kiemelt területek: göngyölegkezelő terület, marketing anyagokat tároló raktár, zárjegyezési folyamat, tehergépjármű megrakodási folyamat, hűtőgépszerviz, rakodólap menedzsment, termelés kiszolgálás szimulációs támogatása).

„A csapat teljesítménye, ambiciózus hozzáállása, együttműködési hajlandósága kiemelkedő volt, a projekt tagok egytől-egyig nagyon értékes munkát végeztek a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. számára.”

Nagy Zoltán
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Országos Logisztikai és Szerviz vezető

TEVA

Feladat: Az Teva Gyógyszergyár Zrt. országos logisztikai központ automata komissiózó rendszerének áru-utánpótlási folyamatainak fejlesztése, valamint a tárhely-átrendezési metodika megtervezése.

Siemens

Feladat: Transzformátor tekercsek utalványozási időinek a tekercsparaméterek függvényében történő meghatározása, gépi idők valamint manuális mérési eredmények felhasználásával. A kialakított módszertan, illetve MS Excel alkalmazás dokumentálása, és oktatása a termelés tervezőknek.

Feladat: Utalványozási idő meghatározására felépített mérési és statisztikai kiértékelési know-how kifejlesztése a trafószekrény hegesztési folyamatai alapján.

KONE

Feladat: Komplex barnamezős raktártervezés, valamint a központi raktár költöztetésének teljeskörű menedzsmntje, és lebonyolítása.

Az új raktárbázisunk kialakítási projektje alatt az IdeaLog szakemberei mindvégig professzionális és szakmailag magas színvonalú szolgáltatást nyújtottak. Számunkra nagyon fontos volt, hogy a projekt minden lépéséről időben értesültünk, folyamatosan kommunikáltak a kollégákkal, irányították a folyamatokat, közösen át tudtunk beszélni minden egyes mérföldkövet mind feladatok mind pedig a költségek tekintetében. Igazi munkatársakká váltak a projekt alatt, akik nem csak kívülről nézték a folyamatokat hanem belülről is aktívan részt vettek a közösen megálmodott cél érdekében.

Kiss Gábor
KONE Felvonó Kft.
Regionális Gazdasági, és Beszerzési vezető

Cerbona

Feladat: A raktár elrendezési és anyagáramlási folyamatok, és technológiai opciók kidolgozása többszörös célfüggvény mentén úgy, mint maximális anyagáramlási hatékonyság, maximális tárolási kapacitás, minimális beruházási igény.

Trans-o-flex

Feladat: A lean szemlélet- és gondolkodásmód váltás elindítása, valamint a központi, cross-docking rendszerű telephely logisztikai rendszerének lean típusú fejlesztése, illetve a veszteséget okozó folyamatelemek eliminálása.

Feladat: A központi cross-docking raktár költözéséhez kapcsolódó új logisztikai folyamatokhoz fűződő elrendezés és folyamattervezés.

„A munka, melyet a Lean-es kollegák elvégeztek, nagyban segítette az operációs folyamataink hatékonyságának növelését. Az elvek, melyeket megfogalmaztak, a napi gyakorlatba is könnyen áthelyezhetőek, így növelve a cégünk által nyújtott szolgáltatás színvonalát. A jövőben is számítunk munkájukra!”

Kis László
trans-o-flex Hungary Kft.
Logisztikai igazgató

Ghibli

Feladat: A Ghibli Kft., Siemens számára nyújtott, logisztikai folyamatainak helyzetrögzítését követően a rendszer szűk keresztmetszeteinek feltárása és számszerűsítése. Cél, hogy a Ghibli Kft. a Siemens JIT beszállítójává válhasson.

Fiege

Feladat: Raktári operatív folyamatok, áruelrendezés-tervezés és tárolóhely-felhasználás fejlesztése, lean szemlélet elterjesztése.

Pr1mer

Feladat: 100 kiválasztott termék közvetlen önköltségének számítására kialakított kalkulációs módszertan megtervezése, és elkészítése.

Bora

Feladat: Komplex italipari zöldmezős raktártervezés a közlekedési kapcsolatoktól, áruátvételi, tárolástechnológiai, tárhelyezési, komissiózási, expediálási folyamatokon át egészen a tehergépjármű megrakodásig. A munkát alvállalkozóként végeztük.

JátékNet

Feladat: Új raktárépület belső elrendezésének tervezése, illetve ehhez kapcsolódóan korszerű nagy- és kiskereskedelmi logisztikai folyamatok tervezése és bevezetése.

Dunavitex

Feladat: Hatékony helykihasználást lehetővé tevő elrendezés tervezése a gyár expediáló területén, valamint a rendszer bevezetésének teljes körű támogatása.

Dunafin

Feladat: Az alapanyag be- és kiszállítási folyamatok, valamint a termelést kiszolgáló rendszer lean típusú fejlesztése. (kiemelt terület: anyagmozgató gépszám meghatározás)

„Az elvégzett munka nagyban segítette a cég logisztikai folyamatainak racionalizálását és jelentős költségmegtakarítást eredményezett a Dunafin számára. A gördülékeny kommunikáció, a csapat hozzáállása illetve az egyedi igényekhez való alkalmazkodása tette lehetővé a projekt sikerét…”

Király Zsuzsanna
Dunafin Gyártó és Szolgáltató Kft. (delfortgroup)
Humánerőforrás vezető

BikeFun

Feladat: Meglévő raktárbázis esetében tárolási kapacitás növelését célzó logisztikai fejlesztési irányok felállítása, valamint a kiválasztott fejlesztési beruházáshoz kapcsolódó tenrdereztetési és kiválasztási folyamatok lebonyolítása.

Marso

Feladat: Raktárbővítési elrendezési terv kidolgozása, tárolási logika kialakítása, valamint folyamat specifikációk elkészítése, melyek segítségével bevezethetővé válik egy WMS rendszer a raktári folyamatokban.

Saubermacher

Feladat: Inverz logisztikai rendszer stratégiai szintű modellezése, annak érdekében, hogy a jövőbeli rendszerváltozatok (szcenáriók) működtetésének és fenntartásának teljes költsége és hatékonysága összehasonlíthatóvá váljon a jelenlegi helyzettel.

Magic Tools

Feladat: Optimalizált raktári működési rend kialakítása, folyamattervek elkészítése amely alapján egy vonalkódrendszer alapú raktármenedzsment szoftver bevezethető.

Hajtás Pajtás

Feladat: Mozgó raktárak és cargo kerékpárok alkalmazása a budapesti bevásárlóközpontok kiszolgálásában.

Ganzair

Feladat: Logisztikai gyökérproblémáinak definiálása, ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távú rendszerfejlesztési igényeket specifikációjának elkészítése.

GSK

Feladat: Raktárbővítési vázlattervi tervváltozatok kidolgozása, a kiválasztott változat engedélyezési valamint kivitelezési terveinek megalkotása, a beruházáshoz szükséges eszközök, gépek specifikálása, tendereztetése.

Tisza Coop

Feladat: Hűtött raktár és kapcsolódó telephelyi létesítmények, közlekedési utak vázlattervi tervváltozatainak kidolgozása, a kiválasztott tervváltozat logisztikai rendszertervének kidolgozása. Az elosztóközpont logisztikai folyamatainak megalkotása, az alkalmazandó tárolástechnológia és anyagmozgató eszközök specifikációja.

Heineken

Feladat: A nagykereskedelmi hálózat logisztikai költségstruktúrájának felmérése, elemzése, megtakarítási lehetőségek feltárása

Kirchoff Automotive

Feladat: Az üzem minőségbiztosítási folyamatainak teljeskörű felmérése, mintavételes munkanapfelvétel valamint ciklusidőmérés segítségével jövőbeni létszámigény meghatározása, valamint a minőségellenőrzési folyamatok átszervezésére vonatkozó javaslattétel.

Feladat: A termelési anyagellátást végző Milkrun rendszer felülvizsgálata, és fejlesztési koncepciók kidolgozása. A koncepciók validáltatása szimulációs modell segítségével, majd a szimuláció eredményei alapján kiválasztott koncepció bevezetése.

Feladat: A heggesztőüzem valamint a raktári layout pontos felvétele és dokumentálása, mely a későbbi üzembővítések alapját képezi.

Delphi

Feladat: A vevők (BMW/Daimler) számára valós idejű rendelkezésre állást követő rendszer kialakítása, a bevezetés valamint az utókövetés szakmai felügyelete.

Richter Gedeon

Feladat: A teljes magyarországi logisztikai rendszer felülvizsgálata, a jövőbeni iparági trendeket figyelembe vevő hosszútávú stratégiai koncepciók kidolgozása, a kiválasztott koncepció esetében megvalósítási akcióterv kidolgozása.

Polifarbe

Feladat: A raktárkapacitás bővítésére és a telephelyi logisztikai folyamatok újra gondolására vonatkozóan 3 tervváltozat elkészítése. A jövőbeni fejlesztési irány kiválasztását követően, részletes logisztikai rendszerterv kidolgozása.

Ceva

Feladat: A Linilog új raktárépületének logisztikai (raktártechnológiai) tervezése, amely a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését foglalja magában. Az új raktárépület telephelyi közlekedési hálózatba való bekapcsolása, a raktárhoz szervesen kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése.

Mastergood

Feladat: A kisvárdai üzem fekete és fehér göngyölegraktárának a göngyölegmosótér és a hozzá kapcsolódó automatizált pályarendszer tervezése.

Mastergood

Feladat: Friss és fagyasztott késztermék automata magasraktárak és a hozzákapcsolódó automata pályarendszer tervezése, validációja szimulációs szoftveres modellezés segítségével.

Richtergedeon

Feladat: A Richter dorogi telephelyén található BEKE II. raktárépületének belső technológiai tervezése a tárhelykapacitás növelése érdekében.

OTP Bank

Feladat: Az OTP új IT eszköz raktárának raktártechnológiai tervezése, szükséges raktári eszközök specifikációja, tenderdokumentáció összeállítása.

OTP Bank

Feladat: Az OTP új központi irattárára vonatkozóan logisztikai technológiai koncepciók kidolgozása, a kiválasztott koncepció kiviteli terveinek elkészítése. Irattár folyamatok specifikációja.

Hafner Pneumatika

Feladat: A lean menedzsment teljeskörű vállalati bevezetése. A lean termelési rendszer kialakítása. Differenciált lean tréningek megtartása valamennyi dolgozó számára. Hat kijelölt területen kaizen workshopok moderálása irányítása. Lean daily menedzsment rendszer kialakítása, vállalati stratégia megalkotása.

Hafner Pneumatika

Feladat: A forgácsoló, valamint összeszerelő üzem és a hozzákapcsolódó logisztikai és kiszolgálóhelyiségek elrendezésének teljeskörű újragondolása, a telephely részletes tervezése.

Nestle

Feladat: A kávéautomata raktár integrációja a központi raktár folyamataiba, logisztikai koncepciók kidolgozása a lehetséges helyszínekre, kiviteli tervek elkészítése.

Ceva

Feladat: A Linilog új raktárépületének megvalósuló dewar mosó és a hozzátartozó tároló és manipulációs területek logisztikai tervezése, a raktári tervek korrekcióinak végrehajtása.

Mastergood

Feladat: A petneházai üzem üzembővítéséhez kapcsolódóan az üzemi elrendezés optimalizálása, üzemi logisztikai rendszer kidolgozása, folyamatok fejlesztése. Kiemelt cél az élőmunkaigény csökkentése, automatizálási lehetőségek feltárása.

Axiál

Feladat: Meglévő telephelyen automata dobozos és szűkfolyosós manuális raktár tervezése, a meglévő raktárak funkcióinak újragondolása, a logisztikai folyamatok fejlesztése.

Pille Hungária

Feladat: Az új telephely logisztikai (raktártechnológiai) tervezése, amely a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését foglalja magában, valamint a telephelyi úthálózat rakodási területek és parkolók tervezését foglalja magában.

OTP Bank

Feladat: Az új Non-IT és marketing raktár logisztikai tervezése, szükséges raktári eszközök specifikációja, tenderdokumentáció összeállítása. Kivitelezés szakmai támogatása.

Guardian

Feladat: A külső telephelyi kamionforgalmi rend újragondolása közlekedési útvonalainak, hídmérlegek, és parkolóinak újratervezése, a fő cél a tehergépjármű forgalom egyszerűsítése, biztonságosabbá tétele, az átbocsátóképesség növelése.

Advesz

Feladat: Az új telephelyen zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése, a vállalat logisztikai folyamatainak fejlesztése.

Vodafone

Feladat: A UPC és a Vodafone elosztóraktárainak integrációját követően új elosztóraktár tervezése, beleértve a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését, raktári 5S és vizuális menedzsment rendszer kidolgozását.

Egis

Feladat: Új ~20.000 rakodólapos automata magasraktár, valamint az üzemeket kiszolgáló automata anyagmozgató rendszer és az ezeket összekötő pályaszakaszok tervezése. Komissiózó raktár és kiszedési folyamatok kialakítása, a tervezett rendszer validációja szimulációs modell segítségével.

Market

Feladat: Multifunkcionális csarnok engedélyes, valamint kiviteli terv szakaszában a raktározás és logisztikai tervfejezet elkészítése, a kivitelezés során művezetés szakmai támogatás.

Tendermenedzsment

Marso

Feladat: A magyarországi és a romániai szállítási feladatok kiszervezésének komplex tendermenedzsmentje.

JátékNet

Feladat: A tárolóterületi berendezések, valamint az anyagmozgató eszközök beszerzésének tendereztetése, valamint kiválasztásának döntéstámogatása.

Dunavitex

Feladat: Az expediáló terület folyamatait támogató eszközök, berendezések beszállítójának tendereztetése, kiválasztás döntéstámogatása.

Értékesítési- és disztribúciós hálózattervezés

TEVA

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Magyar Posta

Feladat: A budapesti postahely-hálózat optimális elhelyezkedésének meghatározása, a Magyar Postára vonatkozó jogszabályi kötelezettségek figyelembevétele mellett.

Marso

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Univerzál Beszerző kft.

Feladat: A jelenlegi logisztikai hálózati topológia értelmezése és teljesítmény paramétereinek meghatározása, működésének egzakt alapokon nyugvó többkritériumos értékelése. A lehetséges jövőbeni logisztikai hálózati topológiai szcenáriók definiálása.

Szállításszervezés

FCI

Feladat: Az alapanyag lehívás-ütemezés, és a beszállítással kapcsolatos működés lean típusú fejlesztése, különös tekintettel a beszállítóknál alkalmazható gyűjtő milkrun-ok tervezésére.

Nokia

Feladat: A dolgozói buszjáratok szerkesztését segítő, webes alapú útvonaltervező, és az ezzel kapcsolatos kontrolling feladatokat elvégző alkalmazás fejlesztése.

Pr1mer

Feladat: A budapesti kiszolgálás több száz igénypontos szállításszervezési folyamatainak megtervezése. (standard túratervek kidolgozása)

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Feladat: Szociális étkeztetés logisztikai hálózatának felülvizsgálata és konszolidációja. Az ételkiszállító járatok szervezésében alkalmazható járattervező rendszer és algoritmus kifejlesztése MS Excel környezetben.

NHSZ

Feladat: A szállításszervezési folyamatok vizsgálata, szükséges informatikai fejlesztések, és optimalizációs lehetőségek felmérése. Javaslattétel a szállítástervezés és a hozzá kapcsolódó adminisztrációs folyamatok fejlesztésére.

Kereslet-előrejelzés és készletezés

Mercedes

Feladat: Folyamatosan karbantartható szortiment analitika létrehozása, amely segítségével meghatározott bemeneti adatok alapján a karbantartási anyagok kategorizálása megvalósítható, úgy hogy az támogassa a hatékony diszpozícionálást.

CSM

Feladat: A CSM supply planner dolgozójának munkáját támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése.

Frisskosár

Feladat: Készletszintek meghatározása a raktározási lehetőségek, szavatossági időtartamok és beszállítói képességek teljes körű figyelembevételével.

Groupe Renault

Feladat: A készletszabályozó rendszer működését feltáró vizsgálat végrehajtása a rendszer mélységi megismerése céljából. Rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek definiálása érdekében.

Groupe Renault

Feladat: A vállalat jelenlegi SAP rendszerében definiált keresleti idősor modellezési lehetőségek alkalmazásának vizsgálata, az elemzések alapján az egyes termékek esetében leginkább alkalmazható modellek kiválasztása.

Diego

Feladat: Az alkalmazott készletezési stratégiák felülvizsgálata, az elemzések alapján a beszerzők által alkalmazható optimalizált készletezési automatizmusok kifejlesztése.

Diego

Feladat: A fejlesztett megrendeléstámogató és készletoptimalizáló alkalmazás továbbfejlesztése, testreszabása a felhasználói igények alapján.

Logisztikai audit

Siemens

Feladat: A csepeli transzformátorgyár belső és kiszervezett logisztikai folyamatainak átfogó auditja a stratégiai fejlesztési irányok kijelölése érdekében. A jelenlegi folyamatok leképezésén keresztül, kritikus pontok megjelölése melyek alapján meghatározásra kerültek a fejlesztési koncepciók. Az ideális fejlődési irány kijelölésére multikritériumos döntéstámogató modell felépítése, valamint gyorsan kivitelezhető, beruházásmentes fejlesztési javaslatok kerültek kidolgozásra.

Trilak

Feladat: Az országos disztribúciós raktár operációjának stratégiai elemzése. A fejlesztési potenciállal rendelkező folyamatok priorizált kijelölése, és a legfontosabbakra koncepció szintű javaslatok kidolgozása, valamint kisebb veszteségek eliminálására könnyen alkalmazható akcióterv alkotása a dolgozói ötletek bevonásával.

Decathlon

Feladat: A Közép-Európai elosztóraktár logisztikai auditja, gyökérproblémák definiálása, szűk keresztmetszetek vizsgálata. Ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távon folyamatos elvű anyagmozgatási rendszer bevezetésének koncepcionális szintű tervezése.

Knaus Tabbert

Feladat: Az asztalos üzemen belüli anyag- és információáramlási folyamatok szűk keresztmetszeteinek feltárása, fejlesztési irányainak kijelölése, súlyozása. Továbbá az informatikai rendszer operációt támogató képességének felmérése.

FE-Group
Feladat: A szállítási osztály pontszerű vizsgálata a későbbi folyamatfejlesztés fókuszainak definiálása érdekében úgy, hogy a szállítási osztály normál munkaidőben, és munkarendben maradéktalanul, megfelelő minőségben és költségben el tudja végezni a felelősségi körébe eső feladatokat.

Kirchoff Automotive

Feladat: A külső raktár folyamatainak logisztikai auditja, mintavételes munkanapfelvétel, és ciklusidőmérés alapján a főbb veszteségek feltárása, fejlesztési irányok kijelölése.

Feladat: Az üzem belső logisztikai folyamatainak teljeskörű auditja. Ciklusidő valamint mintavételes munkanapfelvétel segítségével a főbb veszteségek meghatározása, alacsony beruházást igénylő és hosszútávú fejlesztési irányok kijelölése.

Burker King

Feladat: A Fusion Zrt. karbantartási folyamatainak keresztmetszeti feltárása, elemzése, működési problémák definiálása, ezek alapján javaslat lista és rendszerfejlesztési akcióterv vázolása.

Unix

Feladat: A központi elosztó raktár kiszolgálási folyamatainak teljeskörű auditja. Ciklusidő valamint mintavételes munkanapfelvétel segítségével a főbb veszteségek meghatározása, az eredmények alapján fejlesztési koncepciók kidolgozása, számbavéve az egyes koncepciókkal elérhető megtakarításokat.

Unix

Feladat: A megrendeléskezelési folyamatok (az igény beérkezésétől a vevőhöz történő kiszállításig) átfogó vizsgálata, veszteségek feltárása, működési problémák definiálása. A vizsgálat eredményi alapján közé és hosszútávon megvalósítható rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása.

Unix

Feladat: A központi raktár intralogisztikai problémáinak definiálása (az IT fejlesztésekkel összhangban), ezek alapján közép,- és hosszabb távú rendszerfejlesztési igények specifikációjának elkészítése.

Euroflow

Feladat: A megrendeléskezelési folyamatok (az igény beérkezésétől a vevőhöz történő kiszállításig) átfogó vizsgálata, veszteségek feltárása, működési problémák definiálása. A vizsgálat eredményi alapján közé és hosszútávon megvalósítható rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása.

Dana

Feladat: A logisztikai folyamatok teljeskörű átvilágítása, fejlesztési koncepciók kidolgozása. Alkalmazott csomagolási technológiák felülvizsgálata csomagolócellák részletes elrendezéstervezése.

Újházcentrum

Feladat: A logisztikai folyamatok (igény beérkezéstől a vevőhöz történő kiszállításig) átfogó vizsgálata, működési problémáinak definiálása, fókuszálva a készletezési és megrendelési folyamatokra, mely alapján közép-, és hosszabb távú rendszerfejlesztési igények specifikációjának elkészítése.

Dunamenti Erőmű

Feladat: A logisztikai folyamatok teljeskörű átvilágítása, döntéstámogatás a logisztikai kiszervezésére vonatkozóan, valamint ennek szervezetre gyakorolt hatásainak elemzése.

Hungrana

Feladat: A logisztikai folyamatok teljes keresztmetszeti átvilágítása, veszteségek definiálása, fejlesztési potenciálok feltárása. Az ellátási lánc optimalizálása a logisztikai költségek csökkentése érdekében.

Dana

Feladat: Az Ipar 4.0 egyes eszközeinek lehetséges alkalmazása a raktári folyamatok során, a bevezetéssel elérhető előnyök megtakarítások, valamint a szükséges beruházási költségek számszerűsítése.

Aquarius Aqua

Feladat: A logisztikai rendszer teljes keresztmetszeti átvilágítása, beleértve a készletezési, szállítási és raktári folyamatokat, feltárva a jelenlegi problémákat költségcsökkentési potenciálokat, költségcsökkentési akcióterv összeállítása.

Időmérés, és elemzés

Eckerle Automotive Bóly Kft

Feladat: A legnagyobb forgalmú termékek termelési normaidejének, meghatározása, valamint dolgozói hatékonyságmérés mintavételes munkanapfelvétel segítségével.

Magna

Feladat: Kiválasztott termékcsoport gyártási folyamatainak felvétele, dokumentálása, majd ezen folyamatok műveéeti időinek mérése, és a dolgozói produktivitás mérése mintavételes munkanapfelvétel segítségével. Az eredmények alapján fejlesztési irányok kijelölése.

Wellis

Feladat: Szimulációs modell bemeneteként szolgáló három termelési sor mintavételes munkanapfelvétele, valamint ciklusidőmérése.

Az INNOLOG alvállalkozói folyamat mérés munka példaértékű projektként és partnerkapcsolatként valósult meg. A gyors lefutás érdekében magas rendelkezésre állást biztosítottak, tartották a definiált határidőket, végül egy precíz, értékes eredmény anyagot adtak át. A vezető mérnökök és a mérőemberek egyaránt megfelelő magatartást tanúsítottak, jól és jó hangulatban működtek együtt a Wellis alkalmazottaival. Bízunk a további sikeres együttműködésben.

Fehrer

Feladat: Termelési, és csomagolási folyamatok normaidejének, meghatározása, valamint dolgozói hatékonyságmérés mintavételes munkanapfelvétel segítségével.

Claas

Feladat: A kombájnok vágóasztalának előgyártási területén dolgozó anyagmozgatógépek kihasználtságának mérése, és a mérések alapján optimális gépszámra, és gépparkra történő javaslattétel.

Granit Abrasive

Feladat: Teljeskörű munkanapfelvétel elvégzése a csomagoló területen, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása a mérési eredmények alapján.

DunaVitex

Feladat: Adott termékcsoportonkénti kategóriák szerint a gyártási folymatok felvétele, mérési módszertan kidolgozása, és ciklusidők mérése. A mérési eredmények statisztikai kiértékelése, és az eredmények alapján költség, valamint teljesítményalapú normarendszer kidolgozása. A ciklusidőmérésekkel párhuzamosan, a dolgozók mintavételes munkanapfelvétel (multimoment) mérése is elvégzésre került.

Geodis

Feladat: A kijelölt raktári folyamatok esetében, mérési módszertan kidolgozása, és ciklusidők mérése. A mérési eredmények statisztikai kiértékelése, és az eredmények alapján teljesítményalapú normarendszer kidolgozása.

ERP bevezetés támogatása

Hafner Pneumatika

Feladat: Termelési és logisztikai folyamatok feltárása, elemzése, a fejlesztett folyamatok dokumentálása EPC nyelven. Az új vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények specifikálása.

Burger King

Feladat: Logisztikai folyamatok feltárása, majd ezek alapján logisztikai és beszerzési folyamatok koncepcionális fejlesztésének elkészítése, annak érdekében, hogy az expanziós stratégiát a logisztika támogatni tudja. Az eredménytermék az expanziót támogató logisztikai és beszerzési folyamatok folyamattervei EPC nyelven, ennek rövid vezetői összefoglalását tartalmazó prezentáció angol nyelven, valamint az ez alapján elkészülő ERP kiválasztás előszűréséhez használható „ERP check-list” funkció összesítő táblarendszer.

Saubermacher

Feladat: Saubermacher Magyarország Kft. kecskeméti telephelyének kishibás, de értékes alkatrészekkel kapcsolatos kezelési és adminisztrációs folyamatának felmérése és ábrázolása EPC folyamatleíró nyelven. A jelenlegi működésbeli problémák azonosítása, részletes problémaelemzés. Raktárnyilvántartó rendszer bevezetésének támogatására standard munkafolyamatok (SOP) kialakítása, EPC nyelven történő ábrázolása, szoftveres és hardveres követelmények meghatározása. Szoftver adaptáció támogatása: szoftver tesztelése, beüzemelése és a munkavállalók betanítása.

Saubermacher

Feladat: A kecskeméti Mercedes autógyárban, alkatrészek tárolására használt edényzet mozgatási, tárolási folyamatainak standardizálása, mely alapján egy offline, vonalkód alapú, készletnyilvántartó rendszer került bevezetésre a GTC alkatrészek tárolására használt edényzet nyilvántartására.

Pille Hungária

Feladat: A vállalati folyamatok keresztmetszeti auditja, folyamatok fejlesztése és folyamattervek készítése. A specifikáció alapján az ERP rendszer kiválasztását elősegítő funkcionalitási tábla elkészítése. Az optimális rendszer kiválasztásának döntéstámogatása.

Bahamas Nagyker

Feladat: A vállalati folyamatok keresztmetszeti auditja, folyamatok fejlesztése és folyamattervek készítése. Logisztikai rendszer fejlesztése. A specifikáció alapján az ERP rendszer kiválasztását elősegítő funkcionalitási tábla elkészítése. Az optimális ERP rendszer kiválasztásának döntéstámogatása.

Újház Centrum Piramis Építőház Kft.

Feladat: A vállalati logisztikai rendszerének fejlesztése, vonalkódalapú nyilvántartás kialakítása, folyamattervek készítése. A specifikáció alapján az raktárirányítási rendszer bevezetésének támogatása. A bővített telephely forgalomtechnikájának, úthálózatának kialakítása.

 

Tréning, Workshop

GE

Feladat: 2 napos intenzív kaizen-workshop előkészítő képzés a vállalat középvezetői szintjének angol és magyar nyelven egyaránt.

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

LEGO

Feladat: 6 napos logisztikai képzés raktári adminisztráció számára, valamint 3 raktári fejlesztési projekt mentorálása.

TEVA

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a PEEM (Pick by light, Multi light komissiózó rendszer) területi utántöltési folyamat fejlesztéséért.

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a nagykereskedelmi partnereket kiszolgáló folyamatokra specifikálva.

„A közös műhelygyakorlatok és a képzés eredményeképpen új megvilágításba kerültek a mindennapi tevékenységek. Mindamellett hogy jól éreztem magam, átalakult a gondolkodásmódom, az életem és a munkám része lett az optimalizálás.”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

„Az ideaLog csapatának közvetlensége, nyitottsága, részemről igazi bevonódást hozott és áttörést a korábbi szokásokon alapuló munkavégzésben, gondolkodásban. A prezentációk és a számos bevonó, szemléltető játékos feladat jól átadta a Lean szemlélet lényegét, a veszteségek felkutatásának jelentőségét. ”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Aldi

Feladat: Csomagolástechnikai tréning tartása a raktári dolgozóknak és középvezetőknek.

ROTO

Feladat: Kanban bevezetést támogató előképzés, majd workshop tartása a logisztikai menedzsment számára.

Knaus Tabbert

Feladat: 50 órás lean alap képzés a raktári operáció, és adminisztrációs dolgozók részére.

Saubermacher

Feladat: Két napos lean alaptréning megtartása az operáció középvezetői részére, majd pedig egy háromnapos milkrun kiszolgálás megvalósítására alapított workshop mentorálása.

Trans-o-flex

Feladat: Lean logisztikai mestertréning tartása a vállalat középvezetői számára.

AgroSprint

Feladat: Két napos logisztikai, és vezetői tréning tartása raktári dolgozók és vezetők számára.

Magyar Logisztikai Egyesület

Feladat: Az MLE által szervezett Felsőfokú logisztikai menedzser (PL-7512) képzésében való tréneri részvétel. Termelési logisztika, csomagolástechnika, raktározás-technika témaköreiben.

Műegyetem

Feladat: A BME Lean szakmérnöki képzésén való tréneri részvétel, különös tekintettel a gyakorlati szimulációk és esettanulmányok bemutatására, valamint az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken óraadói tevékenység ellátása.

TÜV Rheinland

Feladat: A TÜV-Rheinland Működésfejlesztési menedzser képzésén való tréningek tartása.

Logi Store

Feladat: Szakmai csapatépítő tréningek tartása, 2012-től évente.

Scitec

Feladat: 8 alkalmas folyamat fejlesztési tréning, a tréninggel párhuzamosan fejlesztési projektek mentorációja

Quality Logistics Management

Feladat: Négy alkalmas raktár technológiai alapozó tréning az újonnan érkezett munkatársak számára.

KaposPlast

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a vállalat középvezetői és raktári dolgozói számára.

Wellis

Feladat: 2 napos raktártechnológiai képzés a vállalat logisztikai közép- és felsővezetői számára.

Hydro Infinite Aluminium

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a csomagolástechnológusok és a logisztikai középvezetők számára.

Güttler

Feladat: 4 napos intralogisztikai képzés a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

TDK

Feladat: 2 napos csomagolástechnikai képzés a csomagolástechnológusok vevői kapcsolattartók és logisztikai középvezetők számára.

Richtergedeon

Feladat: 2 napos lean alaptréning megtartása logisztikai operátorok és középvezetők részére, majd két kiválasztott területen egy-egy napos fejlesztési workshop mentorálása, moderálása.

Detki

Feladat: Két napos logisztikai folyamatok tréning a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

Te

Feladat: 4 napos intralogisztikai képzés a vállalat logisztikai, termelési közép- és felsővezetői számára.

© 2021, INNOLOG SOLUTIONS Kft. Minden jog fenntartva.

Tetszett az oldal? Oszd meg másokkal is!
English