1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

+36 30 346 7233 iroda@innolog.hu

Referenciáink

Kollégáink eddigi szakmai pályafutásuk során a következő cégeknél végeztek tanácsadói/rendszertervezői tevékenységet:

Tanácsadás & tervezés

Raktár, és termelés (intralogisztika)

Coca Cola Logistic Service

Feladat: A teljes logisztikai rendszer lean típusú revideálása, KAIZEN megbeszéléseken keresztül a dolgozók szemléletmód-váltásának elősegítése, és a fejlesztésekbe való aktív bevonása. (kiemelt területek: göngyölegkezelő terület, marketing anyagokat tároló raktár, zárjegyezési folyamat, tehergépjármű megrakodási folyamat, hűtőgépszerviz, rakodólap menedzsment, termelés kiszolgálás szimulációs támogatása).

„A csapat teljesítménye, ambiciózus hozzáállása, együttműködési hajlandósága kiemelkedő volt, a projekt tagok egytől-egyig nagyon értékes munkát végeztek a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. számára.”

Nagy Zoltán
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Országos Logisztikai és Szerviz vezető

TEVA

Feladat: Az Teva Gyógyszergyár Zrt. országos logisztikai központ automata komissiózó rendszerének áru-utánpótlási folyamatainak fejlesztése, valamint a tárhely-átrendezési metodika megtervezése.

Siemens

Feladat: Transzformátor tekercsek utalványozási időinek a tekercsparaméterek függvényében történő meghatározása, gépi idők valamint manuális mérési eredmények felhasználásával. A kialakított módszertan, illetve MS Excel alkalmazás dokumentálása, és oktatása a termelés tervezőknek.

Feladat: Utalványozási idő meghatározására felépített mérési és statisztikai kiértékelési know-how kifejlesztése a trafószekrény hegesztési folyamatai alapján.

KONE

Feladat: Komplex barnamezős raktártervezés, valamint a központi raktár költöztetésének teljeskörű menedzsmntje, és lebonyolítása.

Az új raktárbázisunk kialakítási projektje alatt az IdeaLog szakemberei mindvégig professzionális és szakmailag magas színvonalú szolgáltatást nyújtottak. Számunkra nagyon fontos volt, hogy a projekt minden lépéséről időben értesültünk, folyamatosan kommunikáltak a kollégákkal, irányították a folyamatokat, közösen át tudtunk beszélni minden egyes mérföldkövet mind feladatok mind pedig a költségek tekintetében.  Igazi munkatársakká váltak a projekt alatt, akik nem csak kívülről nézték a folyamatokat hanem belülről is aktívan részt vettek a közösen megálmodott cél érdekében.

Kiss Gábor
KONE Felvonó Kft.
Regionális Gazdasági, és Beszerzési vezető

Cerbona

Feladat: A raktár elrendezési és anyagáramlási folyamatok, és technológiai opciók kidolgozása többszörös célfüggvény mentén úgy, mint maximális anyagáramlási hatékonyság, maximális tárolási kapacitás, minimális beruházási igény.

Fehrer

Feladat: Termelési, és csomagolási folyamatok normaidejének, meghatározása, valamint dolgozói hatékonyságmérés mintavételes munkanapfelvétel segítségével.

Claas

Feladat: A kombájnok vágóasztalának előgyártási területén dolgozó anyagmozgatógépek kihasználtságának mérése, és a mérések alapján optimális gépszámra, és gépparkra történő javaslattétel.

Trans-o-flex

Feladat: A lean szemlélet- és gondolkodásmód váltás elindítása, valamint a központi, cross-docking rendszerű telephely logisztikai rendszerének lean típusú fejlesztése, illetve a veszteséget okozó folyamatelemek eliminálása.

Feladat: A központi cross-docking raktár költözéséhez kapcsolódó új logisztikai folyamatokhoz fűződő elrendezés és folyamattervezés.

„A munka, melyet a Lean-es kollegák elvégeztek, nagyban segítette az operációs folyamataink hatékonyságának növelését. Az elvek, melyeket megfogalmaztak, a napi gyakorlatba is könnyen áthelyezhetőek, így növelve a cégünk által nyújtott szolgáltatás színvonalát. A jövőben is számítunk munkájukra!”

Kis László
trans-o-flex Hungary Kft.
Logisztikai igazgató

Ghibli

Feladat: A Ghibli Kft., Siemens számára nyújtott, logisztikai folyamatainak helyzetrögzítését követően a rendszer szűk keresztmetszeteinek feltárása és számszerűsítése. Cél, hogy a Ghibli Kft. a Siemens JIT beszállítójává válhasson.

Fiege

Feladat: Raktári operatív folyamatok, áruelrendezés-tervezés és tárolóhely-felhasználás fejlesztése, lean szemlélet elterjesztése.

Pr1mer

Feladat: 100 kiválasztott termék közvetlen önköltségének számítására kialakított kalkulációs módszertan megtervezése, és elkészítése.

Bora

Feladat: Komplex italipari zöldmezős raktártervezés a közlekedési kapcsolatoktól, áruátvételi, tárolástechnológiai, tárhelyezési, komissiózási, expediálási folyamatokon át egészen a tehergépjármű megrakodásig. A munkát alvállalkozóként végeztük.

JátékNet

Feladat: Új raktárépület belső elrendezésének tervezése, illetve ehhez kapcsolódóan korszerű nagy- és kiskereskedelmi logisztikai folyamatok tervezése és bevezetése.

Dunavitex

Feladat: Hatékony helykihasználást lehetővé tevő elrendezés tervezése a gyár expediáló területén, valamint a rendszer bevezetésének teljes körű támogatása.

Dunafin

Feladat: Az alapanyag be- és kiszállítási folyamatok, valamint a termelést kiszolgáló rendszer lean típusú fejlesztése. (kiemelt terület: anyagmozgató gépszám meghatározás)

„Az elvégzett munka nagyban segítette a cég logisztikai folyamatainak racionalizálását és jelentős költségmegtakarítást eredményezett a Dunafin számára. A gördülékeny kommunikáció, a csapat hozzáállása illetve az egyedi igényekhez való alkalmazkodása tette lehetővé a projekt sikerét…”

Király Zsuzsanna
Dunafin Gyártó és Szolgáltató Kft. (delfortgroup)
Humánerőforrás vezető

BikeFun

Feladat: Meglévő raktárbázis esetében tárolási kapacitás növelését célzó logisztikai fejlesztési irányok felállítása, valamint a kiválasztott fejlesztési beruházáshoz kapcsolódó tenrdereztetési és kiválasztási folyamatok lebonyolítása.

Marso

Feladat: Raktárbővítési elrendezési terv kidolgozása, tárolási logika kialakítása, valamint folyamat specifikációk elkészítése, melyek segítségével bevezethetővé válik egy WMS rendszer a raktári folyamatokban.

Saubermacher

Feladat: Inverz logisztikai rendszer stratégiai szintű modellezése, annak érdekében, hogy a jövőbeli rendszerváltozatok (szcenáriók) működtetésének és fenntartásának teljes költsége és hatékonysága összehasonlíthatóvá váljon a jelenlegi helyzettel.

Magic Tools

Feladat: Optimalizált raktári működési rend kialakítása, folyamattervek elkészítése amely alapján egy vonalkódrendszer alapú raktármenedzsment szoftver bevezethető.

Hajtás Pajtás

Feladat: Mozgó raktárak és cargo kerékpárok alkalmazása a budapesti bevásárlóközpontok kiszolgálásában.

Ganzair

Feladat: Logisztikai gyökérproblémáinak definiálása, ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távú rendszerfejlesztési igényeket specifikációjának elkészítése.

Burger King

Feladat: Logisztikai folyamatok feltárása, majd ezek alapján logisztikai és beszerzési folyamatok koncepcionális fejlesztésének elkészítése, annak érdekében, hogy az expanziós stratégiát a logisztika támogatni tudja. Az eredménytermék az expanziót támogató logisztikai és beszerzési folyamatok folyamattervei EPC nyelven, ennek rövid vezetői összefoglalását tartalmazó prezentáció angol nyelven, valamint az ez alapján elkészülő ERP kiválasztás előszűréséhez használható „ERP check-list” funkció összesítő táblarendszer.

GSK

Feladat: Raktárbővítési vázlattervi tervváltozatok kidolgozása, a kiválasztott változat engedélyezési valamint kivitelezési terveinek megalkotása, a beruházáshoz szükséges eszközök, gépek specifikálása, tendereztetése.

Granit Abrasive

Feladat: Teljeskörű munkanapfelvétel elvégzése a csomagoló területen, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása a mérési eredmények alapján.

Tisza Coop

Feladat: Hűtött raktár és kapcsolódó telephelyi létesítmények, közlekedési utak vázlattervi tervváltozatainak kidolgozása, a kiválasztott tervváltozat logisztikai rendszertervének kidolgozása. Az elosztóközpont logisztikai folyamatainak megalkotása, az alkalmazandó tárolástechnológia és anyagmozgató eszközök specifikációja.

Tendermenedzsment

Marso

Feladat: A magyarországi és a romániai szállítási feladatok kiszervezésének komplex tendermenedzsmentje.

JátékNet

Feladat: A tárolóterületi berendezések, valamint az anyagmozgató eszközök beszerzésének tendereztetése, valamint kiválasztásának döntéstámogatása.

Dunavitex

Feladat: Az expediáló terület folyamatait támogató eszközök, berendezések beszállítójának tendereztetése, kiválasztás döntéstámogatása.

Értékesítési- és disztribúciós hálózattervezés

TEVA

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Magyar Posta

Feladat: A budapesti postahely-hálózat optimális elhelyezkedésének meghatározása, a Magyar Postára vonatkozó jogszabályi kötelezettségek figyelembevétele mellett.

Marso

Feladat: Az országos disztribúciós hálózat újratervezése és annak érzékenységi vizsgálatának elvégzése az aggregát szállítási teljesítmény, továbbá a szállított érték és szállítási költség arányának minimalizálása mellett.

Szállításszervezés

FCI

Feladat: Az alapanyag lehívás-ütemezés, és a beszállítással kapcsolatos működés lean típusú fejlesztése, különös tekintettel a beszállítóknál alkalmazható gyűjtő milkrun-ok tervezésére.

Nokia

Feladat: A dolgozói buszjáratok szerkesztését segítő, webes alapú útvonaltervező, és az ezzel kapcsolatos kontrolling feladatokat elvégző alkalmazás fejlesztése.

Pr1mer

Feladat: A budapesti kiszolgálás több száz igénypontos szállításszervezési folyamatainak megtervezése. (standard túratervek kidolgozása)

Kereslet-előrejelzés és készletezés

Mercedes

Feladat: Folyamatosan karbantartható szortiment analitika létrehozása, amely segítségével meghatározott bemeneti adatok alapján a karbantartási anyagok kategorizálása megvalósítható, úgy hogy az támogassa a hatékony diszpozícionálást.

CSM

Feladat: A CSM supply planner dolgozójának munkáját támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése.

Frisskosár

Feladat: Készletszintek meghatározása a raktározási lehetőségek, szavatossági időtartamok és beszállítói képességek teljes körű figyelembevételével.

Logisztikai audit

Siemens

Feladat: A csepeli transzformátorgyár belső és kiszervezett logisztikai folyamatainak átfogó auditja a stratégiai fejlesztési irányok kijelölése érdekében. A jelenlegi folyamatok leképezésén keresztül, kritikus pontok megjelölése melyek alapján meghatározásra kerültek a fejlesztési koncepciók. Az ideális fejlődési irány kijelölésére multikritériumos döntéstámogató modell felépítése, valamint gyorsan kivitelezhető, beruházásmentes fejlesztési javaslatok kerültek kidolgozásra..

Trilak

Feladat: Az országos disztribúciós raktár operációjának stratégiai elemzése. A fejlesztési potenciállal rendelkező  folyamatok priorizált kijelölése, és a legfontosabbakra koncepció szintű javaslatok kidolgozása, valamint kisebb veszteségek eliminálására könnyen alkalmazható akcióterv alkotása a dolgozói ötletek bevonásával.

Decathlon

Feladat: A Közép-Európai elosztóraktár logisztikai auditja, gyökérproblémák definiálása, szűk keresztmetszetek vizsgálata. Ezek alapján beruházásmentes, gyorsan kivitelezhető fejlesztések definiálása, valamint a hosszabb távon folyamatos elvű anyagmozgatási rendszer bevezetésének koncepcionális szintű tervezése.

Knaus Tabbert

Feladat: Az asztalos üzemen belüli anyag- és információáramlási folyamatok szűk keresztmetszeteinek feltárása, fejlesztési irányainak kijelölése, súlyozása. Továbbá az informatikai rendszer operációt támogató képességének felmérése.

FE-Group

Feladat: A szállítási osztály pontszerű vizsgálata a későbbi folyamatfejlesztés fókuszainak definiálása érdekében úgy, hogy a szállítási osztály normál munkaidőben, és munkarendben maradéktalanul, megfelelő minőségben és költségben el tudja végezni a felelősségi körébe eső feladatokat.

 

Tréning, Workshop

GE

Feladat: 2 napos intenzív kaizen-workshop előkészítő képzés a vállalat középvezetői szintjének angol és magyar nyelven egyaránt.

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

LEGO

Feladat: 6 napos logisztikai képzés raktári adminisztráció számára, valamint 3 raktári fejlesztési projekt mentorálása.

TEVA

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a PEEM (Pick by light, Multi light komissiózó rendszer) területi utántöltési folyamat fejlesztéséért.

Feladat: Kaizen workshop szervezés, és vezetése a nagykereskedelmi partnereket kiszolgáló folyamatokra specifikálva.

„A közös műhelygyakorlatok és a képzés eredményeképpen új megvilágításba kerültek a mindennapi tevékenységek. Mindamellett hogy jól éreztem magam, átalakult a gondolkodásmódom, az életem és a munkám része lett az optimalizálás.”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Feladat: A vállalat logisztikai vezetésének 4 napos egyedi lean képzés tartása.

„Az ideaLog csapatának közvetlensége, nyitottsága, részemről igazi bevonódást hozott és áttörést a korábbi szokásokon alapuló munkavégzésben, gondolkodásban. A prezentációk és a számos bevonó, szemléltető játékos feladat jól átadta a Lean szemlélet lényegét, a veszteségek felkutatásának jelentőségét. ”

Fegyveres Nándor
Teva Gyógyszergyár Zrt.
TLK Raktárvezető

Aldi

Feladat: Csomagolástechnikai tréning tartása a raktári dolgozóknak és középvezetőknek.

ROTO

Feladat: Kanban bevezetést támogató előképzés, majd workshop tartása a logisztikai menedzsment számára.

Knaus Tabbert

Feladat: 50 órás lean alap képzés a raktári operáció, és adminisztrációs dolgozók részére.

Saubermacher

Feladat: Két napos lean alaptréning megtartása az operáció középvezetői részére, majd pedig egy háromnapos milkrun kiszolgálás megvalósítására alapított workshop mentorálása.

Trans-o-flex

Feladat: Lean logisztikai mestertréning tartása a vállalat középvezetői számára.

AgroSprint

Feladat: Két napos logisztikai, és vezetői tréning tartása raktári dolgozók és vezetők számára.

Magyar Logisztikai Egyesület

Feladat: Az MLE által szervezett Felsőfokú logisztikai menedzser (PL-7512) képzésében való tréneri részvétel. Termelési logisztika, csomagolástechnika, raktározás-technika témaköreiben.

Műegyetem

Feladat: A BME Lean szakmérnöki képzésén való tréneri részvétel, különös tekintettel a gyakorlati szimulációk és esettanulmányok bemutatására, valamint az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken óraadói tevékenység ellátása.

TÜV Rheinland

Feladat: A TÜV-Rheinland Működésfejlesztési menedzser képzésén való tréningek tartása.

Logi Store

Feladat: Szakmai csapatépítő tréningek tartása, 2012-től évente.

Scitec

Feladat: 8 alkalmas folyamat fejlesztési tréning, a tréninggel párhuzamosan fejlesztési projektek mentorációja

Quality Logistics Management

Feladat: Négy alkalmas raktár technológiai alapozó tréning az újonnan érkezett munkatársak számára.

 

Eszköztervezés és kivitelezés

Komplex rendszer

Siemens

Feladat: A Siemens Zrt. Fémszerkezet üzemében olyan egyedi anyagmozgatási megoldásra volt szükség, amely támogatja az egydarabos áramlás elvén kialakításra kerülő folyamatokat. A megálmodott görgős-pálya és kit-car rendszerrel csökkent a megfogások száma, javult a munkavégzés ergonómiája, csökkent a műveletközi készlet.

A folyamatfejlesztés támogatására különböző egyedi anyagmozgatásra alkalmas eszközök tervezésére volt szükség. Lean elvek mentén kialakított eszközök segítik az akár 50-60 kg vaslemezek ergonomikus mozgatását valamint ezzel párhuzamosan megvalósítják az alkatrészek szeparációját, könnyű hozzáférhetőségét, azonosításuk gyorsítását.

Dunavitex

Feladat:  A csizsolóvászonok expediáló területének jelentős csökkentése érdekében enrgonómikus csomagoló állomások kialakítása, és az ahhoz szükséges eszközök tervezése, és kivitelezése. A lean elvek mentén kialakított csomagolási folymaatok támogató eszközeiként kétszintű gravitációs visszavezetésű görgősor, ollós emelőasztal, egyedi csomagoló, és mérlegelő állomás, valamint hajtott továbbtó pálya implementálására volt szükség.

© 2016, INNOLOG SOLUTIONS Kft. Minden jog fenntartva.