1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Lean logisztikai mestertréning

lean logisztikaTéma: A lean filozófia elveinek és a logisztika módszereinek mélyreható megismerése mellett a lean eszközök gyakorlatorientált, készség szintű elsajátítását tesszük lehetővé. A logisztikai megközelítés és a lean típusú eszközrendszer bemutatásán túl ergonómiai elemzések, és kialakítások módszertanát is ismertetjük. Az alkalmazandó módszerekhez számítógépes alkalmazások (táblázatkezelő, rajzoló) által nyújtott támogatásokat is ismertetünk, és gyakoroltatunk.

Cél: Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a lean és a logisztika szakterületeiről. Ezen ismeretek segítségével eredményesen tudnak fejlesztési projekteket kezdeményezni, menedzselni, lezárni és utókövetni.

Időtartam: 6 nap

Célcsoport jellemzői: A tréning fókuszterülete azon fejlődni vágyó emberek csoportja, akik menedzselnek, vagy részt vesznek logisztikai területen lean típusú fejlesztési projektekben.

Jellemző pozíciók:

 • termelési vezető,
 • műszaki vezető,
 • logisztikai vezető,
 • operációs vezető,
 • raktárvezető,
 • műszakvezető,
 • stb.

Helyszín: Budapesti tréning termünk / Vállalat telephelyén

Egyéb szakmai kérdésével forduljon képzési vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@innolog.hu
+36-70-558-92-24

 

Tematika:

1. nap

A TPS és a lean management története

 • Hozzáadott érték koncepció
 • Lean alapelvek (5 alapelv)

A lean házmodell

 • Toyota way filozófia
 • Vizuális eszközök, és vizuális menedzsment (szimulációs játék)
 • Andon rendszer ismertetése
 • A standardizálás alapjai
 • Heijunka
 • Kiegyenlített termelési terv létrehozása
 • Heijunka box
 • Jidoka, 0 hiba koncepció, Poka-Yoke technikái
 • Dolgozók bevonása, csapamunka
 • A kaizen filozófia
 • A kaizen típusai, szabályrendszere
 • Hagyományos, és a lean gyártás összehasonlítása

Szimulációs gyakorlat a Kaizen filozófia elsajátítására

2. nap

5S módszer

 • Az 5s célja, előkészítése
 • Az 5s lépései
 • A munkahelyek három fő típusa
 • Az 5s gyakorlati bevezetése, fenntartása

Szimulációs gyakorlat az 5s bevezetés, és auditálás elsajátítására

A javaslati rendszer felépítése

 • A javaslati rendszer szintjei, működtetése, értékelése
 • A motiváció szerepe

Szabványok, standardok. Gyakorlati megvalósításai, bevezetési módszertanok

 • A szabványok szerepe
 • Standardizálás lépései
 • Szabványosított munka elemei

Szimulációs gyakorlat a standardizálás bevezetésére, kombinációs tábla, és standard munka tábla készítése

3. nap

Termelés, logisztikai rendszerek veszteségtípusai

 • MURA,
 • MURI,
 • A 7 MUDA

Folyamatok modellezésére alkalmazható módszerek, eljárások ismertetése

 • A szöveges folyamatleírás bemutatása
 • A hagyományos folyamatábra alkalmazásának ismertetése, szimbólumainak bemutatása
 • A folyamatábra készítés lépései
 • Az illetékességi folyamatábra célja alkalmazási területei
 • A folyamatok táblázatos formában történő dokumentálása, a SIPOC táblázat

Szimulációs gyakorlat SIPOC táblázat készítésére

Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek

 • Ishikawa diagram
 • Pareto diagram
 • Spagetti diagram
 • 5W 1H módszer
 • Kölcsönhatás (ok-okozati) diagram
 • FMEA ismertetése, lépései
 • Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek egymásra épülése

Folyamatok időmérése, jellemző időértékei

 • Időmérés gyakorlata, fontossága
 • Időmérési módszerek
 • Az átfutási idő értelmezése, és jelentősége
 • Ciklusidő (normál idő, tényleges idő)
 • Ütemidő
 • Az ütemidő és ciklusidő kapcsolata
 • Nivellálás, sorkiegyenlítés
 • Időalapok (naptári munkarendszerinti, hasznos, produktív időalap)
 • Kapacitással kapcsolatos számítások, elemzések
 • Az MTM mozdulatelemzés
 • Fejlesztés lépései

Szimulációs gyakorlat az időmérési technikák elsajátítására, valamint a jellemző időértékek alkalmazására

4. nap

Az értékáram ismertetése, elemzése

 • Az érték és veszteség kapcsolata, arányuk a klasszikus folyamatokban
 • A PQ/PR mátrix bemutatása, gyakorlati alkalmazása
 • Értékáram térkép (Value Stream Mapping) alapjai, szimbólumai
 • Értékáram térkép készítésének lépései
 • Értékáram elemzés menete, VSM típusok
 • VSM szimbólumok
 • Green VSM felépítése, funkciója

Ötletgyűjtő módszerek

 • Brainstorming
 • NCM
 • Rohrbach 635
 • Philips 66
 • Delphi

Szimulációs gyakorlat a Brainstorming és az NCM technikák alkalmazására

Fejlesztési javaslatokat értékelő módszerek, eljárások

 • SWOT analízis
 • Erőtérelemzés

Fejlesztési javaslatok megvalósításának lépései, eszközei

 • A megvalósítás időbeni ütemezése (Gantt diagram)
 • Rendszerátállási stratégiák
 • Visszacsatolás, nyomon követés

Logisztikai, termelési rendszerek hatékonyságát jellemző mutatószámok

 • Általános berendezés hatékonyság (OEE) számítási metódusa
 • Kapacitáskihasználtság
 • Munkaelosztás hatékonyságát leképező mutatószámrendszer
 • Általános mutatószámrendszerek

5. nap

A húzó rendszer filozófiája, és eszközei

 • A push rendszer ismertetése
 • A pull rendszer ismertetése
 • A push és a pull rendszerek összehasonlítása
 • A Just in time megközelítés
 • A Just in time hatása a beszerzésre
 • A Just is sequence ismertetése
 • A JIT és a JIS összehasonlítása
 • A kanban rendszer ismertetése, típusai, lehetséges megvalósításai
 • Kanban kártyák lehetséges kialakítási módjai
 • A kanban rendszer szabályai, értékelése
 • A CONWIP rendszer bemutatása
 • A CONWIP és a kanban rendszer összehasonlítása
 • A CONWIP állandó készletszintjének meghatározása

Anyagellátási módszerek

 • A logisztika és a termelés kapcsolódási pontjai
 • Anyagellátási útvonalak kialakítása
 • Szupermarket koncepció
 • Szupermarket tervezése
 • Milkrun
 • Milkrun megvalósítási lehetőségei
 • Kanban kártyák számának meghatározása a Milkrun rendszer függvényében
 • Gyártó cella tervezés
 • Waterspider (Mizusumashi)
 • Anyagellátási problémák tünetei

Szimulációs gyakorlat kanban rendszer bevezetésére: körjárat útvonal, menetrendtervezés, kanban kártya tervezés, kártyaszám meghatározás

6. nap

Termelési rendszerek

 • Műhely rendszerű termelési rendszer ismertetése
 • Cella rendszerű termelési rendszer ismertetése
 • Gyártó cella kialakítások
 • Az áramlás elve
 • Az egydarabos áramlás, gyakorlati alkalmazása

Szimulációs gyakorlat az egydarabos áramlás hatékonyságának illusztrálására

Átállási idő csökkentése (SMED)

 • A SMED jelentése, továbbfejlesztési lehetőségei, az átállás fontossága
 • Az átállással kapcsolatos fogalmak definiálása
 • A SMED alkalmazásának lépései
 • Külső és belső idők azonosítása
 • Jellemző műszaki megoldások a SMED területén

Ergonómiai alapok

 • Ergonómia fogalma
 • Ergonómiai szempontok
 • Munkahelytípusok ergonómiai szempontból
 • Ergonómiailag megfelelő munkahely kialakítási szempontjai
 • Munkahelyek ergonómiai értékelése
 • Fiziológiai szempontok (hőmérséklet, zaj színek, stb.)
 • A REBA elemzés ismertetése

Szimulációs gyakorlat egy munkahely ergonómiai elemzésére, és fejlesztési javaslatok kidolgozására

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@innolog.hu
+36-70-558-92-24

Összefoglalás
Lean logisztikai mestertréning
Cikk címe
Lean logisztikai mestertréning
Leírás
Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a lean és a logisztika szakterületeiről.
Szerző
Kiadó
Innolog Solutions
Kiadó logó
Tetszett az oldal? Oszd meg másokkal is!
English