1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Folyamatelemző haladótréning

folyamatelemzőTéma: Fizikai folyamatok és információáramlások feltárására, elemzésére szolgáló módszertanok ismertetése. Folyamatelemző tréning.

Cél: Azon módszertanok mélységi megismerése, készség szint alkalmazása, melyek egy folyamatfejlesztési projekt során nélkülözhetetlen (elemi fontosságú), a tervezési célok helyes, megalapozott kijelöléséhez. Cél továbbá olyan ismeretekkel felruházni a résztvevőket, akik képesek egy projekt eredményességét jelző KPI (Key Process Indicator – Kulcsfontosságú mutató) rendszer megalkotására, és karbantartására.

Időtartam: 4 nap

Célcsoport jellemzői: A vállalat azon dolgozói, akik folyamatfejlesztési projektekben, workshopokon, kaizen eseményeken szeretnének elemzési pozícióban részt venni, vagy azt támogatni. Jellemző pozíciók:

 • folyamatmérnök,
 • termelési vezető,
 • logisztikai vezető,
 • operációs vezető,
 • raktárvezető,
 • stb.

Helyszín: Budapesti tréning termünk / Vállalat telephelyén

Egyéb szakmai kérdésével forduljon képzési vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@innolog.hu
+36-70-558-92-24

Tematika:

1. nap

A TPS és a lean management története

 • Hozzáadott érték koncepció
 • Lean alapelvek (5 alapelv)

Toyota 14 vállalatirányítási alapelve

 • Stratégiai szemlélet
 • Egy darabos áramlás (gyakorlati alkalmazás)
 • Húzó rendszer alkalmazása folyamatainkban
 • Heijunka
 • Elsőre jót! Jidoka, 0 hiba koncepció, Poka-Yoke technikái
 • A folyamatok standardizálásának fontossága
 • Standardizálás lépései
 • Szimulációs gyakorlat a standardizálás bevezetésére, kombinációs tábla, és standard munka tábla készítése
 • Vizuális eszközök, és vizuális menedzsment (szimulációs játék)
 • Toyota vezetési modell
 • A 3 GEN
 • Dolgozók bevonása, csapazmunka

A kaizen filozófia

 • A kaizen filozófia
 • A kaizen típusai, szabályrendszere
 • Hagyományos, és a lean gyártás összehasonlítása

Szimulációs gyakorlat a Kaizen filozófia elsajátítására

A3 menedzsment

 • Az A3 workshop felépítése
 • A csoport kialakítása
 • Jelenlegi helyzet megértése
 • A workshop célja
 • Alternatíva gyűjtés kulcskérdései
 • Kérdéstípusok

 

2. nap

Termelési, logisztikai rendszerek veszteségtípusai

 • MURA
 • MURI
 • A 7 MUDA

Folyamatok modellezésére alkalmazható módszerek, eljárások ismertetése

 • A szöveges folyamatleírás bemutatása
 • A hagyományos folyamatábra alkalmazásának ismertetése, szimbólumainak bemutatása
 • A folyamatábra készítés lépései
 • EPC, BPMN folyamatábrák
 • Az illetékességi folyamatábra célja alkalmazási területei
 • A folyamatok táblázatos formában történő dokumentálása, a SIPOC táblázat
 • Folyamatábra készítés különböző rajzoló szoftverekkel

Szimulációs gyakorlat SIPOC táblázat készítésére

Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek

 • Ishikawa diagram
 • Pareto diagram
 • Spagetti diagram
 • 5W 1H módszer (egydimenziós, több dimenziós)
 • Kölcsönhatás (ok-okozati) diagram
 • FMEA ismertetése, lépései
 • Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek egymásra épülése

Folyamatok időmérése, jellemző időértékei

 • Időmérés gyakorlata, fontossága
 • Időmérési módszerek
 • Az átfutási idő értelmezése, és jelentősége
 • Ciklusidő (normál idő, tényleges idő)
 • Ütemidő
 • Az ütemidő és ciklusidő kapcsolata
 • Nivellálás, sorkiegyenlítés
 • Időalapok (naptári munkarendszerinti, hasznos, produktív időalap)
 • Kapacitással kapcsolatos számítások, elemzések
 • Az MTM mozdulatelemzés
 • AIM módszer
 • Fejlesztés lépései

Szimulációs gyakorlat az időmérési technikák elsajátítására, valamint a jellemző időértékek alkalmazására

 

3. nap

Az értékáram ismertetése, elemzése

 • Az érték és veszteség kapcsolata, arányuk a klasszikus folyamatokban
 • A PQ/PR mátrix bemutatása, gyakorlati alkalmazása
 • Értékáram térkép (Value Stream Mapping) alapjai, szimbólumai
 • Értékáram térkép készítésének lépései
 • Értékáram elemzés menete, jellemző VSM típusok
 • VSM szimbólumok
 • Green VSM felépítése, funkciója
 • VSM készítése különböző szoftverekkel

Ötletgyűjtő módszerek

 • Brainstorming
 • NCM
 • Rohrbach 635
 • Philips 66
 • Delphi

Szimulációs gyakorlat a Brainstorming és az NCM technikák alkalmazására

Fejlesztési javaslatokat értékelő módszerek, eljárások

 • SWOT analízis
 • Erőtérelemzés

Fejlesztési javaslatok megvalósításának lépései, eszközei

 • A megvalósítás időbeni ütemezése (Gannt diagram)
 • Rendszerátállási stratégiák
 • Visszacsatolás, nyomonkövetés

Logisztikai, termelési rendszerek hatékonyságát jellemző mutatószámok

 • Általános berendezés hatékonyság (OEE) számítási metódusa
 • Kapacitáskihasználtság
 • Munkaelosztás hatékonyságát leképező mutatószámrendszer
 • Általános mutatószámrendszerek

 

4. nap

Six Sigma alapok

 • A Six Sigma története
 • Mi is az a Six Sigma?
 • A Six Sigma módszertana
 • Statisztikai alapfogalmak, számítások
 • Six Sigma stratégiák
 • A mérés fázis, statisztikai módszerek
 • Elemzési fázis, hisztogram, szórás diagram, 7QC eszköz
 • Statisztikai próbák (normalitás vizsgálat, hipotézis vizsgálat)
 • Megoldási lehetőségek értékelés, rangsorolási módszerek
 • Akcióterv kialakítása

Szimulációs gyakorlat katapult játék

Változásmenedzsment

 • A rezisztencia egyéni eredetű okai
 • A rezisztencia szervezeti eredetű okai
 • Ellenállás és aktivitás alakulása a változás folyamatában
 • A változás kommunikálása a szervezetben
 • Az elkötelezettség szintjei
 • A változással szembeni ellenállás megelőzése
 • A változással szembeni ellenállás kezelése

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@innolog.hu
+36-70-558-92-24

Összefoglalás
Folyamatelemző haladótréning
Cikk címe
Folyamatelemző haladótréning
Leírás
Azon módszertanok mélységi megismerése, készség szint alkalmazása, melyek egy folyamatfejlesztési projekt során nélkülözhetetlen. Folyamatelemző haladó tréning.
Szerző
Kiadó
Innolog Solutions
Kiadó logó
Tetszett az oldal? Oszd meg másokkal is!
English