1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Raktár- és telephelytervezés

Telephelytervezés

Vállalatunk jelentős tapasztalattal rendelkezik komplett telephelyek, raktárak, illetve üzemcsarnokok tervezésében, de vállaljuk akár az engedélyes terv megszerzéséig a teljes tervezési folyamat lebonyolítását beleértve az építészeti tervek elkészítését is. Részletesen megtervezzük a telephely elrendezését, a közlekedési kapcsolatokat, belső forgalmi rendet, személy- és teherparkolókat, valamint a gyalogos közlekedést. A tervezés során figyelembe vesszük a vonatkozó építészeti és közlekedéstechnológiai feltételeket (beépíthetőségi előírások, manipulációs területigények). Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az új telephely minél inkább szolgálja a termelési, és logisztikai folyamatokat. Azaz a folyamatokhoz alakítsuk a telephelyet és ne a telephelyhez a folyamatokat!

 

Csarnoktervezés

Vállaljuk ipari csarnokok, üzemcsarnokok tervezését, mely során az építészeti szempontokon túlmenően a csarnokban megvalósuló üzemi, logisztikai folyamatok igényeit, sajátosságait is figyelembe vesszük. Célunk, hogy ne az épülethez alakítsuk a folyamatokat, hanem az épületet alakítsuk a folyamatokhoz. A tervezés során megalkotjuk az üzem optimális belső elrendezését, majd ez alapján kezdjük meg az épület és egyéb létesítmények felvázolását, részletes tervezését.

 

Raktártervezés

A telephelyen zajló üzemi, logisztikai folyamatok által indukált igények hatékony kiszolgálására elengedhetetlen a megfelelő raktári struktúra kialakítása. Zöldmezős raktártervezési projektek esetén gyakorta problémát okoz a vállalatoknak, hogy az újonnan felépített épület gátat szab a szükséges és/vagy igényelt rendszer megvalósításának.

Ennek kiküszöbölésére már az előtervezési fázis során felmérjük és megtervezzük a várható logisztikai folyamatokat, kiválasztjuk a szükséges tárolástechnikai eszközöket, anyagmozgató gépeket, végül ehhez illesztve alakítjuk ki a végső terveket.

 

 

MIÉRT VÁLASSZON MINKET TELEPHELY- ÉS RAKTÁRTERVEZÉS ESETÉN?

  • A logisztikai rendszertervezés szakértelmet, és tapasztalatot igényel, ezért célszerű a logisztika területén kellő jártassággal rendelkező szakembert megbízni ezzel a feladattal.
  • Annak érdekében, hogy a vállalat megfelelő raktártechnológiai megoldást kiválaszthassa, érdemes a lehetőség teljes tárházát figyelembe venni, melyhez célszerű külső, objektív szakértő segítségét igénybe venni.
  • Mi a közös sikereket keressük, és ezekben hiszünk. Ennek szellemében kollégáival szorosan együttműködve dolgozzuk ki megoldásokat.
  • Komplex megoldást nyújtunk precíz tervezéssel az igény felmerülésétől a ,,szalag átvágásáig”,
  • Sok éves tapasztalattal rendelkezünk a raktárépületek, csarnokok és telephelyek tervezéséhez szükséges, más szakterületekkel való kooperációban.

Független szakértőként tudjuk kínálni a legjobb raktártechnológiai megoldásokat, hiszen nem állunk szerződésben egyetlen raktári eszközbeszállítóval sem.

 

Kérdésével forduljon üzletágvezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@innolog.hu
+36-70-558-92-24

 


Főbb referenciák ezen szolgáltatási típusból:

Feladat: Komplex barnamezős raktártervezés, valamint a központi raktár költöztetésének teljeskörű menedzsmntje, és lebonyolítása.

Az új raktárbázisunk kialakítási projektje alatt az IdeaLog szakemberei mindvégig professzionális és szakmailag magas színvonalú szolgáltatást nyújtottak. Számunkra nagyon fontos volt, hogy a projekt minden lépéséről időben értesültünk, folyamatosan kommunikáltak a kollégákkal, irányították a folyamatokat, közösen át tudtunk beszélni minden egyes mérföldkövet mind feladatok mind pedig a költségek tekintetében. Igazi munkatársakká váltak a projekt alatt, akik nem csak kívülről nézték a folyamatokat hanem belülről is aktívan részt vettek a közösen megálmodott cél érdekében.

Kiss Gábor KONE Felvonó Kft. Regionális Gazdasági, és Beszerzési vezető

Feladat: A raktár elrendezési és anyagáramlási folyamatok, és technológiai opciók kidolgozása többszörös célfüggvény mentén úgy, mint maximális anyagáramlási hatékonyság, maximális tárolási kapacitás, minimális beruházási igény.

Feladat: A lean szemlélet- és gondolkodásmód váltás elindítása, valamint a központi, cross-docking rendszerű telephely logisztikai rendszerének lean típusú fejlesztése, illetve a veszteséget okozó folyamatelemek eliminálása.

Feladat: A központi cross-docking raktár költözéséhez kapcsolódó új logisztikai folyamatokhoz fűződő elrendezés és folyamattervezés.

„A munka, melyet a Lean-es kollegák elvégeztek, nagyban segítette az operációs folyamataink hatékonyságának növelését. Az elvek, melyeket megfogalmaztak, a napi gyakorlatba is könnyen áthelyezhetőek, így növelve a cégünk által nyújtott szolgáltatás színvonalát. A jövőben is számítunk munkájukra!”

Kis László trans-o-flex Hungary Kft. Logisztikai igazgató

Feladat: A Ghibli Kft., Siemens számára nyújtott, logisztikai folyamatainak helyzetrögzítését követően a rendszer szűk keresztmetszeteinek feltárása és számszerűsítése. Cél, hogy a Ghibli Kft. a Siemens JIT beszállítójává válhasson.

Feladat: Komplex italipari zöldmezős raktártervezés a közlekedési kapcsolatoktól, áruátvételi, tárolástechnológiai, tárhelyezési, komissiózási, expediálási folyamatokon át egészen a tehergépjármű megrakodásig. A munkát alvállalkozóként végeztük.

Feladat: Új raktárépület belső elrendezésének tervezése, illetve ehhez kapcsolódóan korszerű nagy- és kiskereskedelmi logisztikai folyamatok tervezése és bevezetése.

Feladat: Hatékony helykihasználást lehetővé tevő elrendezés tervezése a gyár expediáló területén, valamint a rendszer bevezetésének teljes körű támogatása.

Feladat: Meglévő raktárbázis esetében tárolási kapacitás növelését célzó logisztikai fejlesztési irányok felállítása, valamint a kiválasztott fejlesztési beruházáshoz kapcsolódó tenrdereztetési és kiválasztási folyamatok lebonyolítása.

Feladat: Raktárbővítési elrendezési terv kidolgozása, tárolási logika kialakítása, valamint folyamat specifikációk elkészítése, melyek segítségével bevezethetővé válik egy WMS rendszer a raktári folyamatokban.

Feladat: Inverz logisztikai rendszer stratégiai szintű modellezése, annak érdekében, hogy a jövőbeli rendszerváltozatok (szcenáriók) működtetésének és fenntartásának teljes költsége és hatékonysága összehasonlíthatóvá váljon a jelenlegi helyzettel.

Feladat: Mozgó raktárak és cargo kerékpárok alkalmazása a budapesti bevásárlóközpontok kiszolgálásában.

Feladat: Raktárbővítési vázlattervi tervváltozatok kidolgozása, a kiválasztott változat engedélyezési valamint kivitelezési terveinek megalkotása, a beruházáshoz szükséges eszközök, gépek specifikálása, tendereztetése.

Feladat: Hűtött raktár és kapcsolódó telephelyi létesítmények, közlekedési utak vázlattervi tervváltozatainak kidolgozása, a kiválasztott tervváltozat logisztikai rendszertervének kidolgozása. Az elosztóközpont logisztikai folyamatainak megalkotása, az alkalmazandó tárolástechnológia és anyagmozgató eszközök specifikációja.

Feladat: A teljes magyarországi logisztikai rendszer felülvizsgálata, a jövőbeni iparági trendeket figyelembe vevő hosszútávú stratégiai koncepciók kidolgozása, a kiválasztott koncepció esetében megvalósítási akcióterv kidolgozása.

Feladat: A Richter dorogi telephelyén található BEKE II. raktárépületének belső technológiai tervezése a tárhelykapacitás növelése érdekében.

Feladat: Az expedíciós raktár meglévő logisztikai koncepcióinak felülvizsgálata, költségcsökkentési lehetőségeinek feltárása, új költséghatékony raktári tervek kialakítása.

Feladat: A raktárkapacitás bővítésére és a telephelyi logisztikai folyamatok újra gondolására vonatkozóan 3 tervváltozat elkészítése. A jövőbeni fejlesztési irány kiválasztását követően, részletes logisztikai rendszerterv kidolgozása.

Feladat: A Linilog új raktárépületének logisztikai (raktártechnológiai) tervezése, amely a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését foglalja magában. Az új raktárépület telephelyi közlekedési hálózatba való bekapcsolása, a raktárhoz szervesen kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése.

Feladat: A Linilog új raktárépületének megvalósuló dewar mosó és a hozzátartozó tároló és manipulációs területek logisztikai tervezése, a raktári tervek korrekcióinak végrehajtása.

Feladat: Az OTP új IT eszköz raktárának raktártechnológiai tervezése, szükséges raktári eszközök specifikációja, tenderdokumentáció összeállítása.

Feladat: Az OTP új központi irattárára vonatkozóan logisztikai technológiai koncepciók kidolgozása, a kiválasztott koncepció kiviteli terveinek elkészítése. Irattár folyamatok specifikációja.

Feladat: Az új Non-IT és marketing raktár logisztikai tervezése, szükséges raktári eszközök specifikációja, tenderdokumentáció összeállítása. Kivitelezés szakmai támogatása.

Feladat: A lean menedzsment teljeskörű vállalati bevezetése. A lean termelési rendszer kialakítása. Differenciált lean tréningek megtartása valamennyi dolgozó számára. Hat kijelölt területen kaizen workshopok moderálása irányítása. Lean daily menedzsment rendszer kialakítása, vállalati stratégia megalkotása.

Feladat: A forgácsoló, valamint összeszerelő üzem és a hozzákapcsolódó logisztikai és kiszolgálóhelyiségek elrendezésének teljeskörű újragondolása, a telephely részletes tervezése.

Feladat: A kávéautomata raktár integrációja a központi raktár folyamataiba, logisztikai koncepciók kidolgozása a lehetséges helyszínekre, kiviteli tervek elkészítése.

Feladat: Az új telephely logisztikai (raktártechnológiai) tervezése, amely a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését foglalja magában, valamint a telephelyi úthálózat rakodási területek és parkolók tervezését foglalja magában.

Feladat: A külső telephelyi kamionforgalmi rend újragondolása közlekedési útvonalainak, hídmérlegek, és parkolóinak újratervezése, a fő cél a tehergépjármű forgalom egyszerűsítése, biztonságosabbá tétele, az átbocsátóképesség növelése.

Feladat: Az új telephelyen zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése, a vállalat logisztikai folyamatainak fejlesztése.

Feladat: A UPC és a Vodafone elosztóraktárainak integrációját követően új elosztóraktár tervezése, beleértve a raktári belső logisztikai infrastruktúra, technológia és folyamatok tervezését, raktári 5S és vizuális menedzsment rendszer kidolgozását.

Feladat: Multifunkcionális csarnok engedélyes, valamint kiviteli terv szakaszában a raktározás és logisztikai tervfejezet elkészítése, a kivitelezés során művezetés szakmai támogatás.

Feladat: A tárolóterületi berendezések, valamint az anyagmozgató eszközök beszerzésének tendereztetése, valamint kiválasztásának döntéstámogatása.

Feladat: Az expediáló terület folyamatait támogató eszközök, berendezések beszállítójának tendereztetése, kiválasztás döntéstámogatása.

Feladat: E-kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó logisztikai folyamatok és raktári elrendezés felülvizsgálata, fejlesztési koncepciók kidolgozása, részletes tervezés.
Feladat: Zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése, a vállalat logisztikai folyamatainak fejlesztése.
Feladat: A megvalósuló új csarnok teljeskörű logisztikai tervezése, beleértve a tárolástechnológiát, és a folyamatokat is. A kiválasztott koncepció részletes tervezése, raktártechnológiai tenderspecifikáció elkészítése.
Feladat: Új csarnok üzemi belső elrendezésének, valamint raktári területeinek logisztikai tervezése, alapanyag félkész és késztermék anyagáramlás specifikálása.
Feladat: Új cross-docking raktárépület, a kapcsolódó telephelyi utak, parkolók, rakodóterületek, valamint a kiegészítő infrastruktúrák logisztikai tervezése.
Feladat: A Szederkényen megvalósuló új logisztikai központ zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése.
Feladat: Az EKO és a Szatmári konzervgyár új ~100.000 rakodólapos központi raktárépület optimális helyének meghatározása, valamint az elosztóközpont logisztikai tervezése.
Feladat: A Dekon Építészirodával együttműködésben új kiszolgáló épület és a kapcsolódó telephelyrészek technológiai, logisztikai tervezése, fejlesztési koncepciók kidolgozása, részletes tervezés.
Feladat: A vállalat telephelyi elrendezésének, tárolástechnológiájának optimalizációja, tervezése (beleértve a megvalósuló raktárépületet is). Az új telephelyi elrendezési terv kidolgozása, valamint ehhez kapcsolódóan a logisztikai és vevőkiszolgálási folyamatok kialakítása.
Feladat: Az új telephelyen a vevői kiszolgálási folyamatok tervezése, a telephelyi tárolóterületek, rakodók, és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak logisztikai tervezése.
Feladat: A zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új raktárépület és a hozzá kapcsolódó közlekedőutak, parkolók, utak, rakodóterületek logisztikai tervezése. Szakmia támogatás a beruházás kivitelezéséig.
Feladat: A termékszortiment változását figyelembe véve egy új belső üzemi logisztikai koncepció kidolgozása, tárolási területek és szállítási útvonalak tervezése.
Feladat: A telephelyi elrendezésének, tárolástechnológiájának optimalizációja, tervezése (figyelembe véve az épület és telephely bővítési terveket is), logisztikai és vevő kiszolgálási folyamatainak fejlesztése, drive-in rendszerű kiszolgálás kialakítása.
Feladat: A zöldmezős beruházás keretében megvalósuló raktárcsarnok első ütemének ~12.000 m2-es csarnokában a tisztítandó és tisztított göngyölegek tárolástechnológiájának logisztikai tervezése.
Feladat: A cca. 1.200 m2-es gyártó üzem elrendezés kétdimenziós pontos felvétele, majd ez alapján felülnézeti, valamint metszeti rajzok elkészítése AUTOCAD környezetben „.dwg” formátumban.
Feladat: A vecsési telephelyen megvalósuló zöldmezős logisztikai központ kiválasztott technológiai tervének felülvizsgálata az új Megrendelői igények függvényében, a részlettervek, valamint metszeti rajzok kidolgozása. A felmerülő Megrendelői, valamint beszállítói módosítási kérések átvezetését a terveken.
Feladat: A teljes telephelyi elrendezés kétdimenziós pontos felvétele, majd ez alapján felülnézeti, valamint metszeti rajzok elkészítése AUTOCAD környezetben „.dwg” formátumban.
Feladat: A monori telephelyen megvalósuló ~20.000 raklap kapacitású zöldmezős logisztikai központ logisztikai koncepcióinak kidolgozása, beruházási és üzemeltetési költségek becslése, döntéstámogatás az optimális változat kiválasztására vonatkozóan.
Feladat: Az új PVC porraktár engedélyezési és kiviteli tervezési szakaszaiban való részvétel, raktártechnológiai tervek kidolgozása, szakágak szakmai támogatása logisztikai kérdésekben.
Feladat: Egyedi anyagmozgatási megoldások kidolgozása nagyméretű, nagy tömegű lemezek és acélszekrények mozgatására vonatkozóan.
Feladat: Késztermék szállítópálya és szortírozó rendszer tervezése. A gyártósoroktól a raktárig törénő anyagmozgatásra több koncepció kidolgozása, a kiválasztott koncepció teljeskörű műszaki tenderspecifikációjának elkészítése. Feladat: A göngyölegek, csomagolóanyagok és vásárolt húsáru üzemi területre történő eljuttatásához kapcsolódó logisztikai rendszer tervezése, több koncepció kialakítása. A kiválasztott koncepció teljeskörű műszaki tenderspecifikációjának elkészítése.
Feladat: A késztermék raktár elrendezésének és tárolástechnológiának újragondolása, tervezése, a cél a lehető legnagyobb tárolási kapacitás elérése, a folyamatok automatizáltságának javítása mellett.
Összefoglalás
Raktár- és telephelytervezés
Cikk címe
Raktár- és telephelytervezés
Leírás
Vállalatunk jelentős tapasztalattal rendelkezik komplett telephelyek, raktárak, illetve üzemcsarnokok tervezésében, de vállaljuk akár az engedélyes terv megszerzéséig a teljes tervezési folyamat lebonyolítását beleértve az építészeti tervek elkészítését is. Részletesen megtervezzük a telephely elrendezését, a közlekedési kapcsolatokat, belső forgalmi rendet, személy- és teherparkolókat, valamint a gyalogos közlekedést.
Szerző
Kiadó
Innolog Solutions
Kiadó logó
Tetszett az oldal? Oszd meg másokkal is!
English