1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Dunavitex

Feladat: Adott termékcsoportonkénti kategóriák szerint a gyártási folymatok felvétele, mérési módszertan kidolgozása, és ciklusidők mérése. A mérési eredmények statisztikai kiértékelése, és az eredmények alapján költség, valamint teljesítményalapú normarendszer kidolgozása. A ciklusidőmérésekkel párhuzamosan, a dolgozók mintavételes munkanapfelvétel (multimoment) mérése is elvégzésre került.

English