1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7-9., BME L épület

Groupe Renault

Feladat: A készletszabályozó rendszer működését feltáró vizsgálat végrehajtása a rendszer mélységi megismerése céljából. Rendszerfejlesztési akcióterv kidolgozása a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek definiálása érdekében.

Feladat: A vállalat jelenlegi SAP rendszerében definiált keresleti idősor modellezési lehetőségek alkalmazásának vizsgálata, az elemzések alapján az egyes termékek esetében leginkább alkalmazható modellek kiválasztása.

English